Lifjellet jaktfelt – Småviltjakt i Lierne

Jaktkort for småvilt hos Nordli fjellstyre, Fjellstyrene i Lierne. Tidligere kalt Sanddøla-Almdal jaktfelt.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Gaupe
 • Mår
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Besøk oss på fjellstyreneilierne.no

Kontakt oss

Fjellstyrene i Lierne

99168454

lierne@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Nye jaktkvoter fra og med 28.10.2020: 

2 ryper/jeger/dag

Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2019/20 kan felle inntil 3 ryper/jeger/dag. Ordningen er åpen for alle, både innenbygds og utenbygds.

Snarefangst ikke tillatt.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

I. Generelt

 1. Alle som skal utøve jakt og fangst på statsallmenningene i Nordli plikter å sette seg inn i og følge de lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve sin jakt og fangst.  
 2. Jaktkort, jegeravgiftskort og legitimasjon skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret. Jaktkortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.
 3. 14- og 15-åringer under opplæringsjakt trenger ikke eget jaktkort, men jakter på samme jaktkort som sin tilsynsperson. Opplæringsjeger jakter på tilsynsjegers dagskvote (bag-limit).
 4. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og fangstbegrensninger før og under jakta eller stoppe jakta på kort varsel. Dette medfører ikke refusjon av innbetalt jaktavgift.
 5. Jegeren plikter å opptre hensynsfullt og varsomt. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller beite- og husdyr.
 6. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget.
 7. Betalt jaktkort refunderes ikke.

 

II. Småvilt

 1. Jakt på småvilt starter 10. september.
 2. For perioden 10. september – 1. oktober er det innført regulert kortsalg for utenbygdsboende. Kortsalg skjer da etter søknad og trekning. Søknadsfrist er 1. april. Nærmere regler for regulert periode av småviltjakta er fastsatt i egne tildelingsrutiner.
 3. Fra 2. oktober er det fritt kortsalg.
 4. Jakt med hund er tillatt, men ikke med mer enn en hund pr. jeger.

 

III. Rovvilt

 1. Jaktkortet gjelder for jakt og fangst av smårovvilt: mårhund, grevling, mår, mink, røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære, nøtteskrik og måke. Jakt på disse artene i perioden 1. mars – 9. september krever eget rovviltkort.
 2. Jaktkortet gjelder for jakt og fangst på bjørn, ulv, jerv og gaupe i statsallmenning der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på disse artene. Jakt på disse artene i perioden 1. mars – 9. september krever eget rovviltkort.
 3. Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen utplasseres.

 

IV. Diverse bestemmelser

 1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens bestemmelser om ikke forholdet går inn under strengere straffebestemmelser.
 2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 01.04.2011 og gjelder inntil videre.

Jakttips

Andre aktuelle tilbud