Treningsfelt for fuglehund, Remdalen/Brettingsdalen

Ringebu fjellstyre tilbyr treningsfelt for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen. Åpent mot løsing av dagskort i perioden 1.-24. september og 2.-15. oktober. Sauerenhetsbevis skal medbringes.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Ringebu fjellstyre forvalter jakt- og fiskerettigheter i Ringebu østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger.

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

61 28 31 12 / 13

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Ved stor pågang kan det bli antallsbegrensing per dag.

Mer detaljert beskrivelse

Fjellstyret har innført et refugie-/treningsområde i Remdalen/Brettingsdalen. Her blir det ikke åpnet for jakt på rype, men mulighet til å trene med fuglehund mot løsing av dagskort i perioden 1.-24. september og 2.-15. oktober. Treningsfeltet avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, Hirisjøåa i vest og Hirisjøen/fylkesgrensa/Hira i nord. Se for øvrig kart over.
Området i Remdalen for innenbygdsboende kan benyttes som tidligere, f.o.m. 21. august.


Det kreves sauerenhetsbevis, som skal medbringes under trening.

 

Kontakt Ringebu fjellstyre vedr. mulighet for leie av bu (tlf: 61 28 31 12)

Jaktregler

Se område, priser etc. over

Andre aktuelle tilbud