Vansjø: Jakt på gås og and i Vansjø

Vansjø Grunneierlag tilbyr jakt på gjess og ender i naturskjønne omgivelser i hjertet av Østfold. Vansjø har gode bestander av ender og gjess som kan gi en spennende jakt! Jakten foregår kun på vann.

Arter

 • Gjess
 • And

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Vansjø Grunneierlag

Hans Henrik Unnerud

97742924

hm.unner@online.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vansjø Grunneierlag

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Vansjø grenser mot kommunene Moss, Våler, og Råde kommune i Østfold. Innsjøen byr på alle terrengtyper. Fra svaberg, sivgarder til skogsarealer med kupert terreng. Vansjø er den største innsjøen som er helt beliggende i Østfold.

Jaktregler

 • All jakt skal foregå innenfor avgrenset område på vedlagt kart 
 • Jakt på skravert område er forbudt, samt i strandsonene merket med rødt
 • Jakt kan utøves på vannet fra kano / kajakk eller båt uten motor. Skal det jaktes fra land må det innhentes særskilt avtale hos grunneier på den gitte eiendom. All jakt på innmark må avtales med grunneier på forhånd
 • Bruk av rifle er ikke tillatt av sikkerhetsmessige årsaker
 • Jakt fra motorbåt er ikke tillatt
 • Parkering skal foregå på anviste plass eller med avtale med grunneier, se vedlagt kart
 • Jakt etter gjess og ender skal følge gjeldende fastsatte jakttider og jegerne plikter å sette seg inn lover og regler
 • Jegerne må gjøre seg kjent med hvilke områder jakta kan utøves. Se vedlagt kart. 
 • Viltlovens paragraf 32 som omhandler grunneiers jaktrett mot vann skal overholdes. Lenke til viltloven ligger vedlagt
 • Vansjø Grunneierlag oppfordrer til å vise hensyn under jaktutøvelsen. Vær oppmerksom på sikker skyteretning, bakgrunn og haglnedslag.

 

Følg lenke for aktuelle jakttider: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

Viltloven, grunneiers jaktrett mot vann:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38#KAPITTEL_7

 

Under finner du oppdaterte kart som gjelder for jakt i Vansjø 2023.

NB!  Husk og gjør deg kjent med kart og terreng slik at jakten utføres på riktig område. 

Jakttips

 Jakt fra kano, kajakk eller båt kan være en svært spennende jaktform. Med disse "stille" fremkomstmidelene kommer man gjerne svært tett på viltet noe som gir store naturopplevelser og samtidig som man kan avlevere sikre skudd på nært hold.

 

Tips: Å gjøre seg kjent i område er et godt utgangspunkt for få en vellykket jakt. Lokalisere områder der man tror eller vet at viltet oppholder seg og samtidig kunne forberede ansmygningen, gir jegeren en stor fordel. Trening med skytevåpenet på forhånd er til stor hjelp slik at man slipper bomskudd og unødvendig skadeskyting. Å jakte fra fartøy på vannet kan være utfordrende med tanke på balanse og manøvrering, slik at dette bør en være kjent med før en drar på jakt. Av sikkerhetsmessige årsaker bør dette prøves ut og det skal også brukes flytevest under jaktutøvelsen.

 

Sesongkort selges også på Rygge våpen. Lokalene ligger i Ryggeveien 222 i Dilling utenfor Moss. Ta gjerne en tur innom for en hyggelig jaktprat.