Kringlelia, Hjort og Rådyr/Småviltjakt for medlemmer i Jæren Jakt og Fiskelag JJFL

Hjort, rådyr og småviltjakt for medlemmer i Jæren JFL.

Arter

  • Småvilt
  • Hare
  • Rådyr
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Jæren Jakt- og Fiskelag, er en ideell organisasjon. Foreningens formål er å samle jakt-, fiske-, og friluftsinteresserte for i fellesskap bedre å kunne tilrettelegge forholdene for ansvarsbevisst jakt, fiske og friluftsliv for allmennheten. Og tilstrebe at dette utøves på en miljømessig forsvarlig måte. Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.​

Bli medlem i JJFL

Kontakt oss

Jæren Jakt og Fiskelag

Adem Seferagic

41293567

jakt@jjfl.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Rådyr: Kvoten for 2019 er tre rådyr.

Hjort: Det kan skytes et dyr i år og dette dyret er fritt

 

Hjort 2,5 år og eldre Kr. 4500,-  Hind 2,5 år og eldre kr. 3500,-  Ungdyr opp til 1,5 år kr. 2000,-  ​ Kalv Kr. 1000,- Underkjeve skal leveres til leder av jaktutvalg.

 

Fellingsavgift på Rådyr er tatt bort

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Et lett tilgjengelig område med varierende skog med en del åpne områder.
kart
Adkomst:
E39 forbi Ålgård mot Kyllingstad, hvor en svinger av E39 på venstre side, for så og kjøre inn på
grusvei, under E39. Veien kjøres rett frem til hytte. Grinder som passeres skal lukkes!
Jegere kan overnatte i hytta på stedet.

Hytta er utstyrt med enkelt kjøkkenutstyr, det er kjøleskap og koketopp som går på gass.

Gass,Ved,madrasser og puter er det i hytta. sovepose eller sengklær må¨tas med av folk som skal bruke hytta.

Det er montert nøkkelboks på hytta, ta kontakt med jaktutvalget for kode til denne. Pris kr 50 pr person pr
døgn som betales på vippsnr: 526794 (overnatting kringleli) . Det skal vaskes før man forlater hytta!
Mistet nøkkel belastes med Kr 500,

 

Fiske i vannene er tillatt og kan disponeres for medlemmer i Jæren JFL. Fra bukkejaktas start
disponere jegerne fisket.

Jaktregler

Hjort : For 2019, kan det skytes et fritt dyr.
Rådyr : Det kan kun skytes bukk og kalv, kun ett dyr pr. hovedkort.
Jaktrapport sendes til Jaktutvalg umiddelbart etter jakten. Også 0 rapport og sett hjort skal
rapporteres.
Underkjeve hjort skal leveres til jaktutvalget.


E-post: jakt@jjfl.no 

 

Hund kan brukes. Det er krav at hunden er sauren

Trening med hund er forbudt utenom ordinær jakttid, Ved trening av hund i jakttiden må det kjøpes
jaktkort.
Hele området er inngjerdet,. Dyrka mark på utsiden av gjærdet er ikke en del av jaktterenget.
Al bruk av ild er forbudt.

Jakttips

Ett lett tilgjengelig område med varierende skog med en del åpne områder.

Andre aktuelle tilbud