Småviltjakt Horpestad Nord, Klepp

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) ønsker velkommen til jakt på småvilt i Horpestad Nord, Klepp. Apporterende saueren hund er tillatt.

Arter

  • Småvilt
  • Gjess
  • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

 

Terrenget ligger på nordsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Adressen er Orrevegen 464. Kjør Orrevegen til Kryddergården og ta av sørover mot Horpestadvatnet

Om oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby. 

 

​Foreningen arbeider blant annet for at alle kan få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen leier ut jakt- og fisketerreng. SRJF arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som annonseres via vår hjemmeside, epost og SMS. Vi er over 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Velkommen som medlem i SRJFF!

Kontakt oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

Belinda Fredriksen

411 00 671

belindafredriksen@icloud.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Flexikortene selges som regel ila trekningen på Hiorthuset i juni. De gjelder enten odde- eller partallsdager på Horpestad Øst, Horpestad Sør, Bore og Neseterrenget. Jaktretten du har med flexikortene, kommer i tillegg til dagskortene. Så lenge du er på rett type dag(par-/oddetall), kan du fritt  velge mellom de 4 terrengene. Det er ikke nødvendig å varsle at du skal jakte.

 

Beliggenhet

Terrenget ligger på østsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. 

 

Fiskemuligheter

Fiske forbudt. 

 

Kart

Økonomisk kartverk : J 18 - 4 Horpestad. 

Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser, se vedlagt kart for mer informasjon.

Vedlagte filer

Jaktregler

Vanlige jaktregler gjelder. I tillegg nevner vi følgende: Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Rapporter skader. Husk sikker skyteretning.

Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. 

 

Jakttider: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

NJFF Jegerinfo: http://www.njff.no/jakt/Sider/Praktisk-jegerinfo.aspx