Småviltjakt Horpestad Nord, Klepp

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) ønsker velkommen til jakt på småvilt i Horpestad Nord, Klepp. Apporterende saueren hund er tillatt.

Arter

  • Småvilt
  • Gjess
  • And

Beliggenhet

Viktige datoer


11.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

Frank Seldal

97080864

kun_mobil@epost.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby. 

 

​Foreningen arbeider blant annet for at alle kan få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen leier ut jakt- og fisketerreng. SRJF arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som annonseres via vår hjemmeside, epost og SMS. Vi er over 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Velkommen som medlem i SRJFF!

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

VIKTIG INFORMASJON:
Ved kjøp av kort forbeholdt SRJFF medlemmer så skal kjøper ha aktivt SRJFF medlemskap for inneværende år ved kjøpstidspunkt. Hvis ikke aktivt medlemskap fås tilleggsfaktura for medlemskap. Kort er KUN gyldig når tilleggsfaktura er betalt.

 

Fiskemuligheter

Fiske forbudt. 

 

Jegeravgift

Betaling av online jaktkort krever at jegeravgiften er registrert betalt hos Jegerregisteret. For umiddelbar registrering, benytt online betaling hos Jegerregisteret. (NB betaling via nettbank tar inntil 3 arbeidsdager)

 

Kart

Økonomisk kartverk : J 18 - 4 Horpestad. 

Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser.

Jaktregler

Vanlige jaktregler gjelder. I tillegg nevner vi følgende: Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Rapporter skader. Husk sikker skyteretning.

Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. 

 

Jakttider: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

NJFF Jegerinfo: http://www.njff.no/jakt/Sider/Praktisk-jegerinfo.aspx

Veibeskrivelse

 

Terrenget ligger på nordsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Adressen er Orrevegen 464. Kjør Orrevegen til Kryddergården og ta av sørover mot Horpestadvatnet