Rådyrjakt hos Namsskogan fjellstyre

Rådyrjakt på statsallmenning i Namsskogan inkl Finnvollan Statskog. Veinære jaktområder med varierte biotoper.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Namsskogan fjellstyre disponerer jakt på 8 statsallmenninger på tilsammen 550 000 daa i Namsskogan nord i Nord-Trøndelag.

Kontakt oss

Namsskogan Fjellstyre

Sissel K Grongstad

415 58 176

namsskogan@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Innløsning av hovedkortet gir fellingsrett på ett rådyr.

I perioden 10. august - 24. september gjelder kun jaktrett på voksen bukk.

Jaktregler

Jaktkortene gjelder på all statsgrunn i Namsskogan fra og med Fossmoen og Brekken statsallmenning og nordover. Inkludert Lundamo, Brekka og Stormyra privat.

 

Felling av dyr skal meldes Fjellsoppsynet samme dag. Send sms til 41 55 81 76 eller 90 08 28 18.

 

Kjeve skal innleveres innen 10 dager etter felling.

 

Jegeravgift må være betalt og registrert før jaktkort kan kjøpes.

Jakttips

Rådyrbestanden var i vekst fram til vinteren 2017. Høsten 2017 ble det sett mindre sportegn etter dyr enn tidligere. Enkelte områder har større tilhold av dyr enn andre. Stormyra og områdene i Brekka er gode rådyrbiotoper så disse anbefales. Følg parkeringsinstruksjonene for området rundt Stormyra - kjøring på innmark er ikke tillatt.

 

For avtale om ettersøkshund ta kontakt med Namsskogan og Røyrvik ettersøksring tlf 90 77 84 05.

Andre aktuelle tilbud