Småviltjakt Utenbygds i Osen kommune - Bjørnør statsallmenning

Osen Fjellstyre disponerer et areal på totalt 98.000 dekar fordelt på Nord og Sør. Arealet deles av RV 715. Arealet består både av skogområder og høyfjellsområder.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


01.09.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Tormod 920 12 418 / Oddbjørn 957 55 630

Hege 970 75 121 / Trond 977 47 026

Tore 994 63 258

osen@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Det selges kun sesongkort de første 14 dagene av jakta, dvs 10. september tom 24. september.

Fra 25. september gjelder sesongkortet for hele statsallmeningen.

Jaktkvoter

Kvote fastsettes etter taksering ultimo august.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Med jaktkortet kan en jakte på småvilt i Bjørnør statsallmenning. 

Det vil bli begrenset salg av kort de første 14 dagene og området deles i to, Bjørnør Nord og Bjørnør Sør.

Fra 25. september gjelder sesongkortet for hele statsallmenningen. 

 

Kart over terrenget ligger som vedlegg, grensen mellom Bjørnør Nord og Bjørnør Sør er riksvei 715.

Osen Fjellstyre disponerer totalt et areal på 98.000 dekar. Arealet består både av skogområder og høyfjellsområder. Det finnes både storfugl, orrfugl, lirype og fjellrype i områdene som fjellstyret disponerer.

Terrenget ligger langs riksvei 715 mot Namsos, Flatanger og Åfjord kommune. Terrenget er lett tilgjengelig fra bilvei - nord side av riksvei 715.

Fjellstyret har hytter i området som kan leies på https://www.inatur.no/

 

Følg Osen fjellstyre på Facebook

 

Jaktregler

Jakta 2023

 

Jakt på skogsfugl og rype starter 10. september 2023.

Det vil bli begrenset salg av kort de første 14 dagene og området deles i to, Bjørnør Nord og Bjørnør Sør.

Fra 25. september gjelder sesongkortet for hele statsallmenningen. 
Med hensyn til forvaltningen blir det også begrensninger i salget av sesongkort fra 25.09.23.

 

Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av okober om en eventuell forlengelse av jakta. 

Resten av artene følger jakttidsramma Forskrift om jakt- og fangsttider

Fjellstyret oppfordrer til fortløpende fangstrapportering!

 

Jaktregler:

Småviltjakt er tillatt i elgjakta på høyfjellet. Jakt i skogen etter hvert som elgjaktlagene har fylt sine kvoter. Småviltjegere skal ta kontakt med elgjaktlaget før de starter jakta. Elgjakta starter 25.09.2023 og første periode varer t.o.m. 1. oktober. Valdet er fredet for storviltjakt i perioden 2. oktober t.o.m. 8. oktober. 2. periode i elgjakta starter 9. oktober og varer t.o.m. 15. november. 


Bjørnør nord   951 84 796
Bjørnør sør     480 05 963

1. Røy og orrhøne er fredet

2. All jakt og trening som foregår samtidig med elgjakta skal utøves over tregrensen

3. Jakt med hund er tillatt, men kun en hund pr. person om gangen. Alle som benytter, eller
    går sammen med og har nytte av hund under jakt, må ha løst jaktkort for jakt med hund.

4. Flytting av kvote mellom jegere er ikke tillatt.

5. Hund som brukes løs til jakt hvor det beiter husdyr i området/terrenget skal ha godkjent
    saurenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden
    måtte forvolde på husdyr.
6. Evaluering av jakta i slutten av oktober for å vurdere en eventuell forlengelse av jakta.

7. BAG LIMIT (begrenset antall pr. dag):

    a) 1 stk. ryper pr. dag pr. jeger (Max uttak av 7 ryper i perioden 10.09. - 31.10.2023)

    b) 1 stk. skogsfugl/storfugl pr. dag pr. jeger. 

    Jakta evalueres i slutten av oktober. 

8. Brudd på disse reglene kan føre til utestengelse fra jakt og bli straffet etter Fjellovens
    bestemmelser om ikke forholdet ikke går under andre straffebestemmelser.

9. Alle jaktkort medfører tillatelse til jakt på småvilt for området det gjelder.


Fjellstyret er opptatt av at det skal være en fornuftig balanse mellom produksjon og høsting og oppfordrer jegere til å ta ut predatorer (rev, kråke, ravn, mink) for å få en oppgang i småviltbestanden. 

 

Forskrift og jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenningen

Andre aktuelle tilbud