Småviltjakt, Prestegårdsskog (Aurskog)

Småviltjakt i Prestegårdsskogen, Vest for Tævsjøen i Aurskog. Pause 14. første dager i elgjakta (25.sept.-08.okt)

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rådyr
 • Rødrev
 • Grevling
 • Mår
 • And
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vedlagte filer

Om oss

Aurskog jeger- og fiskerforening er en lokalforening tilsluttet Norges Jeger- og fiskerforbund. Vi har i overkant av 200 medlemmer, og holder til i Grandalen skytearena, med eget klubbhus, to leirduebaner og en riflebane

Kontakt oss

Aurskog Jeger- og fiskerforening

Hans Christian Wilter

93036085

post@aurskogjff.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Rådyrkort gjelder for 1 rådyr

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det er mulig å låne bom-nøkkel for å komme seg lengre inn i terrenget, ta kontakt med Aurskog JFF for info om nøkkel.

 

«Prestskauen» som den kalles på folkemunne er et avlangt terreng med stor variasjon. Den nordligste delen bærer preg av en del hogst, og er et turområde for mange. Men la deg ikke lure av dette! Ofte finnes både storfugl og orrfugl i disse områdene, søk litt etter de små myrområdene, og åsene er et godt tips. Rådyr og harebestanden er og svært god her, men vær tidlig ute!

 

Lengst sør finner du et naturreservat med utrolig fine områder, spesielt Presthesten og Svarttjennlia her fantastiske områder å jakte i. Med bra bestander av både skogsfugl, rådyr og hare sammen med fantastisk natur må dette oppleves!

 

Med Småvilkortet for Prestegårdskogen kan man også få en fantastisk fuglejakt i dette lille terrenget lengre nordøst som heter «Borstadskauen». Her har skogsfuglbestanden vokst bra de siste årene, men man ofte lete litt før man finner dem.

 

Og koker man sin kaffi ved Borstadtjenn skjønner man at man er på «rett plass»

Jaktregler

Gjør deg godt kjent med grensene i terrenget, og avslutt jakta før du eventuelt kommer inn i andre grunneiere sitt område.

Det er kun bommen ved Falletveien (helt nord i terrenget) som Aurskog jeger- og fiskerforening disponerer. Hvis du skal kjøre inn andre veier må dette avtales med respektive grunneier på forhånd.

Rådyr: Avtale med godkjent ettersøksekvipasje må avtales på forhånd

Gjestejeger: Dette kortet kan kun benyttes sammen med rådyrkort

Toppjakt er ikke tillatt hverken i Prestegårdsskogen eller Borstad, da det anses å være for nærme bebyggelse og at terrenget er forholdsvis smalt.

Andre aktuelle tilbud