Småviltjakt på Lauksletta på Arnøya i Nord-Troms

Lauksletta grunneierlag tilbyr jakt på rype og hare. Jakt med hund er tillatt etter 1. oktober. Salg av jaktkort starter 20. august. Det åpnes ikke for utenbygdsjegere i 2021.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


20.08.2021 kl. 09:00

Om oss

Lauksletta utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere innenfor det området som fremgår av kartet. Lagets formål er å samle grunneiere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene til områdets og lagets beste.

 

Kontakt oss

Lauksletta utmarkslag

Torgunn Hurlen Pedersen

95237989

torgunnp@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit på 3 ryper pr døgn pr jeger.

Fri jakt på hare.

NB!Skogsfugl er totalfredet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vedtekter Lauksletta utmarkslag

Lauksletta.no

 

Vi har skuddpremie på kråke, ravn og mink mot innlevering av føtter og visning av felt mink. 

Jaktregler

  • I 2021 er det kun åpnet for innenbygdsjegere.
  • Jakt med hund er kun tillatt etter 1. oktober. Det kreves renhetsbevis for hund, også under trening.
  • NB! Skogsfugl er fredet
  • Ved overtredelse av reglene vil vedkommende bli utestengt for resten av sesongen. Kortet refunderes ikke.

 

Skriv ut vedlagte pdf-jaktkart for korrekte jaktgrenser.

 

All jakt og hundetrening skal foregå ovenfor veien og i god avstand fra bebyggelse. Merk at kort til hundetrening kan kun kjøpes av grunneiere og innenbygds med adresse Lauksletta.

 

Prøveordning vinterjakt hare 2020: 

Harejakt er tillatt for innenbygds med adresse Lauksletta og grunneiere på Lauksletta fram til 15. mars.

Andre aktuelle tilbud