Småviltjakt med hund i Folldal - Område 1 - utenbygds jegere.

Velkommen til søknad på småviltjakt i Folldal og Folldal statsallmenning. Område 1 omfatter arealene nord for Einunna.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


01.04.2020 kl. 09:00

02.05.2020 kl. 23:59

Kontakt oss

Folldal fjellstyre

97977121

folldal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit blir bestemt etter at området er taksert. Taksering foregår vanligvis i midten av august. Resultatene av takseringen og baglimit legges ut på www.folldal-fjellstyre.no/ . Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gjeldende baglimit før jaktstart. 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Søknad:

Det er åpnet for at inntil 3 jegere kan søke sammen om kort. HUSK at du må legge til alle jegerene på laget i søknaden.

 

Småviltjakt for utenbygdsboende jegere

Småviltjakt i Folldal Statsallmenning er et veldig populært tilbud for mange både med og uten hund.

Med hund er statsalmenningen inndelt i 3 områder.

Område 1: Omfatter areal nord for Einunna, område 1 grenser mot Oppdal og Tynset.

Område 2: Omfatter areal sør for Einunna grenser mot private rettighetshavere i sør og øst, og setervegen inn fra Dalholen i vest.

Område 3: Omfatter areal vest for fjellvegen og v Pikhetta, sør for Folla grenser mot Dovre og den delen av Folldal statsalmenning som ligger i Dørålen.

Det blir solgt inntil 5 kort med hund pr. jaktfelt de 3 første ukene og 6 kort de neste 3 ukene.

For jakt uten hund selges det både uke og sesongkort (15.09.-31.10)

 

Jakt og fangst i statsallmenningen kan bare drives mot løsing av jaktkort ( Fjellovens §25).

Jaktregler

Jaktkvoter kommer etter taksering i slutten av august. Harejakt med hund fra 01.10.

Andre aktuelle tilbud