Eksklusiv småviltjakt på Baronskogen - småviltjakt på 13.300 dekar, Nes i Akershus.

Stangeskovene AS tilbyr eksklusiv småviltjakt på Baronskogen for inntil 5 våpen per periode. Et 13.300 dekar stort terreng i Nes, Akershus. Mulig å leie hytte med strøm og jakt fra verandaen..

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.02.2022 kl. 09:00

Om oss

Stangeskovene AS er et aksjeselskap dannet  med basis i virksomheten og eiendommen til Niels Anker Stang i 1899. 

I dag er våre virkesområder byggevarer, trelast og skog- utmarksforvalting. Vi har kontorer på Vikodden i Aurskog-Høland.

Stangeskovene AS forvalter en eiendom på totalt 230.000 da med skog, myr og vann. I dette ligger også ca. 60 hytter og hus. Eiendommene har beliggenhet i kommunene Halden, Marker, Aurskog-Høland, Fet, Nes og Eidskog. Totalt har vi 200 km med skogsbilvei.

Alt av jakt, fiske og hytter leies ut. Enten på åremål, via kortsalg eller ekslusivt for kortere perioder. Vi gjør deler av veinettet tilgjengelig mot veiavgift. Kortsalg og korttidsutleie av hytter og småviltjakt legger vi ut på inatur, men se også vår hjemmeside for ledig åremålsleie og storviltjakt.

Vi har gjennom vår snart 120 årige histore lært å være en langsiktig forvalter. Mye av inntektene fra jakt, fiske og vei går i dag tilbake inn i skogens kapitalforvaltning i form av viltpleie, utsetting av fisk, taksering av småvilt eller vedlikehold av vei. 

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om oss og hva vi tilbyr.

www.stangeskovene.no

Kontakt oss

Stangeskovene AS

63865900

Sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Vi takserer småviltbestanden i august hvert år. Eventuell begrensning som baglimit eller fredning av brunfugl vil bli offentligjort ca 1. september eller når resultater av takseringen foreligger. Det sendes beskjed om dette på e-post til leietagere. Det vil ikke bli begrensninger på bruk av hund.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Stangeskovene AS leier ut eksklusiv småviltjakt  i Nes, Akershus.Terrenget byr på et variert skogbilde, fra myrkanter og glissen gammelskog til tett ungskog. Hele terrenget er lett tilgjengelig fra veg og via opparbeidede stier. 

 

Bor du langt unna? Lei Buneskoia av oss i tillegg. Da bor du med terrenget utenfor hyttedøra. 

 

Årlig utføres taksering av skogsfuglbestanden på terrenget. Se vår hjemmeside for takstresultater.

 

Generelle regler:

Kunden har rett til å avbestille inntil 30 dager før leieforholdet starter. Selger refunderer 75 % ved slik avbestilling.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før leieforholdet starter refunderes 50 % av leiesummen.

Ved avbestilling mindre enn 14 dager før leieforholdet starter gis ingen refusjon.

Vi anbefaler alle våre kunder å ha avbestillingsforsikring sammen med sin reiseforsikring.

Jaktregler

Arter er som beskrevet. Utleier oppfordrer til jegermessig oppførsel og respekt for grenser og eventuelt andre brukere av terrenget. Tillater inntil 5 våpen per periode.

Andre aktuelle tilbud