Augustjakt på bukk. Kort på 50.000 dekar i Nes og Aurskog-Høland, Akershus

Stangeskovene AS selger et lite antall kort på råbukk på et 50.000 dekar stort område i Nes, Akershus.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Stangeskovene AS

63865900

Sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Stangeskovene AS er et aksjeselskap dannet  med basis i virksomheten og eiendommen til Niels Anker Stang i 1899. 

I dag er våre virkesområder byggevarer, trelast og skog- utmarksforvalting. Vi har kontorer på Vikodden i Aurskog-Høland.

Stangeskovene AS forvalter en eiendom på totalt 230.000 da med skog, myr og vann. I dette ligger også ca. 60 hytter og hus. Eiendommene har beliggenhet i kommunene Halden, Marker, Aurskog-Høland, Fet, Nes og Eidskog. Totalt har vi 200 km med skogsbilvei.

Alt av jakt, fiske og hytter leies ut. Enten på åremål, via kortsalg eller ekslusivt for kortere perioder. Vi gjør deler av veinettet tilgjengelig mot veiavgift. Kortsalg og korttidsutleie av hytter og småviltjakt legger vi ut på inatur, men se også vår hjemmeside for ledig åremålsleie og storviltjakt.

Vi har gjennom vår snart 120 årige histore lært å være en langsiktig forvalter. Mye av inntektene fra jakt, fiske og vei går i dag tilbake inn i skogens kapitalforvaltning i form av viltpleie, utsetting av fisk, taksering av småvilt eller vedlikehold av vei. 

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om oss og hva vi tilbyr.

www.stangeskovene.no

Jaktkvoter

En bukk per kort.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ønsker du å snike deg ut etter bukken i august? Oppsøke hogstflater og myrdråg mens morgensola sakte jager morgendisen vekk. Kanskje med lokkefløyte på lydløse støvler?

Stangeskovene tilbyr et lite antall kort på rådyrbukk på ca 50.000 dekar skogsmark beliggende i Aurskog-Høland og Nes i Akershus. Området er sammenhengende og et utfordrende mosaiklandskap med eldre og yngre skog, og vil være noe for enhver smak.

I tilknyttning til jaktområdet leier vi også ut hytter, Skyttersteinkoia og Buneskoia. Se våre andre tilbud for disse hyttene. 

Slakteri med mulighet for kjølerom kan også leies.

Jaktregler

Jaktrettshaver har ansvar for å sette seg inn i og følge de anvisninger som er angitt under, samt vise god jaktkultur i forbindelse med jaktutøvelsen. Det henstilles til å være varsom i sin framtreden og ikke jakte nær hus og hytter eller andre steder hvor det oppholder seg folk eller tamdyr. 

Jaktoppsyn

Jaktkort skal medbringes på jakt og forevises på forlangende av ansatte eller andre tilknyttet Stangeskovene AS. Ureglementere forhold som oppdages, vil bli anmeldt og eventuelt jaktkort inndratt uten vederlag. Innehaver av jaktkort har i og med mottakelse av jaktkort akseptert å bli kontrollert av jaktoppsynet.

Ettersøkshund

Kortet krever avtale med godkjent ettersøksekvipasje.

Jaktlig opptreden

Man skal alltid ta hensyn til andre jegere og andre brukergrupper under jakt. Opptre høflig og ikke skyte i nærheten av hus, hytte eller andre brukere. 

Jakt skal også foregå etter norske lover og regler. Å skyte fra kjøretøy eller bruke kjøretøy aktivt under jakt er forbudt. Likeså å bruke ulike elektroniske vertøy for å letter oppdage viltet, f.eks. termisk kikkerter eller viltkamera uten avtale med grunneier. Brudd på lover og regler medfører anmeldelse og/eller utestengelse fra jakt.

Annet

Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras. Jaktkort samt jegeravgiftskort og eventuelt våpenkort skal alltid være med på jakt. Ta hensyn til annet vilt, spesielt ved bruk av hund. Ved parkering av bil, ikke sett denne slik at veien stenges. 

 

Skitt jakt og god tur!

Stangeskovene AS

Andre aktuelle tilbud