Rype og småviltjakt Kiær Mykleby.

Småviltjakt på 33.000 dekar som strekker seg fra 500-1023 moh. i Østerdalen.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår

Beliggenhet

Viktige datoer


10.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Kiær Mykleby

Mathias Bast Fritzon

93683871

post@kiar-mykleby.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Kiær Mykleby forvalter skog, utmark og vassdrag  i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.  Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

Jaktkvoter

Baglimit på 2 fugl pr. jeger pr. dag. Det er ønskelig at brunfugl ikke felles.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktområdet er på ca. 33.000 dekar.  Feltet ligger sør for Mykleby Setervei og strekker seg fra 500-1023 m.o.h.  Ca. halvparten er skogsterreng, mens resten er myr, fjellskog og snaufjell.

Kjøp av kort på kortsalgsområdet gir rett til bruk av en hund per jeger.

Jaktkort er personlig og refunderes ikke.

Fremleie av jakt er ikke tillatt.

Det er kun Myklebyseterveien som er tillatt å bruke med bil. Veier med fysiske bommer er stengt for motorisert ferdsel og stenges uten forvarsel. 

På vinterjakt fra 1. januar er det kun hare og rype som er jaktbart. I tillegg til predatorer som rev, mår og røyskatt. Det er kortkjøpers ansvar å sette seg inn i aktuelle jakttider på hver enkelt art.

 

Oppsyn

Oppsynet kan påtreffes gjennom hele året på eiendommen, og består av ansatte hos Kiær Mykleby. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat og gode råd:

 

Utmarksforvalter Mathias Bast Fritzon: 93 68 38 71

Skog- og utmarksforvalter Kjell Åge Fredheim: 90 11 94 77

 

Kiær Mykleby ønsker dere skitt jakt og et trivelig opphold. Send gjerne inn bilder fra jaktturen på MMS til 93 68 38 71, eller epost post@kiar-mykleby.no

 

I kortsalgsområdet og i umiddelbar nærhet til terrenget, har Kiær Mykleby flere hytter og skogshusvær som er godt egnet for overnatting i forbindelse med jakt i området. Se linker til forskjellige hytter her:

 

Kølbua

Magnhildstusetra

Bjørnebo

Hesteskobekken

 

 

 

 

Jaktregler

Veibeskrivelse

Ta av fra riksvei 3 på Mykleby der det er skiltet til Myklebysetra. Følg Myklebyseterveien opp til terrenget.

 • Veien er vinterbrøytet frem til Myklebysetra.

Jakttips

Ta kontakt for en hyggelig prat og gode råd. Skitt jakt!

Andre aktuelle tilbud