Smårovviltkort i Lierne

JaktiLiernekortet er et tilbud for deg som vil jakte smårovvilt i Lierne kommune. All statsallmenning og flere private grunneiere/grunneierlag er med i ordningen.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

JaktiLierne

99168454

post@jaktilierne.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

JaktiLierne er et samarbeidstiltak mellom Fjellstyrene i Lierne, private grunneiere, jegere og Lierne kommune, og har som mål å legge til rette for jakt på smårovvilt i Lierne kommune.

Smårovviltjakt kan være utfordrende, krevende og ikke minst spennende, og passer for alle aldersgrupper.

Kart over jaktområdet: http://www.jaktilierne.no/jaktkort/

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Jaktkortet gir innehaver rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt innenfor gjeldenede jakt- og fangsttider og innenfor gitte eiendomsgrenser vist på følgende kartvedlegg: http://www.jaktilierne.no/jaktkort/

 

Det vises til forskrift om jakt og fangsttider fra Miljødirektoratet. Grunneier forbeholder seg retten til å endre jakttidens lengde i løpet av jaktperioden. Sesongkortet følger jegeravgiftsåret (01.04 - 31.03), med unntak av perioden 10.09 - 31.10 på privat grunn. Smårovviltjakt i denne perioden må avtales direkte med grunneier/grunneierlag. På statsallmenning gjelder jaktkortet for hele året, innenfor de ulike arters jakttidsramme.

 

Jaktkortet gjelder også som grunneiertillatelse på statsallmenning, der myndighetene har åpnet for lisens- eller kvotejakt på artene gaupe, jerv og ulv.

Jaktregler

Alle jegere plikter å gjøre seg kjent med hvilke grenser som gjelder jaktiLiernekortet: http://www.jaktilierne.no/jaktkort/

 

All fangst av smårovvilt skal rapporteres fortløpende på: http://jaktilierne.no/innmelding-felt-vilt/ 

 

Jegere skal ta tilbørlig hensyn til andre brukere av utmarka, herunder andre jegere, landbruksdrift og reindrift. Ved kjøp av smårovviltkortet godtar du at du skal forevise jaktkortet og jaktutbytte sammen med gyldig legitimasjon ved grunneiers eller rettighetshavers kontroll.

 

Overtredelse av viltlovgivningen og/eller jaktiLiernekortets bestemmelser kan føre til anmeldelse og inndragning. Innbetalte avgifter og vederlag refunderes ikke ved brudd på avtalen.

 

Er du i tvil om hvilke bestemmelser som gjelder tar du kontakt med oss før du drar på jakt.

Jakttips

Se www.jaktilierne.no (kunnskap) for tips og kilde til kunnskap om jakt på smårovvilt.

Andre aktuelle tilbud