Småviltjakt på Herjangsfjellet, rype, skogsfugl, hare og rev.

Vi ønsker velkommen til småviltjakt på Herjangsfjellet, flott jaktterreng ikke langt fra Narvik. Det tillates jakt på rype, skogsfugl, hare og rev.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


07.09.2021 kl. 09:00

Om oss

Herjangen grunneierlag

www.herjangsholmen.no

Narvik kommune

Kontakt oss

Herjangen grunneierlag

Asløv Jørgensen

91577769

aslojo@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Som et prøveprosjekt vil vi tillate rypejakt i år for en kort periode.

Jaktstart for rype 10.09 til 24.09.21

Jaktstart for øvrig småvilt fra 10.09.21 og avsluttes 23.12.21

 

 

                      

Bag limit andre arter:

Skogsfugl  1  pr. dag og maks 2 for sesongen pr. jeger

Ryper 2 per dag maks for prøveperioden 6 ryper pr. jeger

 

Fri jakt på hare og rev

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktfeltet grenser i vest og nord mot kommunegrensen til Evenes kommune. Genesen i vest er godt merket med røde markører.

Mot nord øst grenser vi til Skånland kommune, og mot øst grenser vi til Skau grunneierlag.

Mot sør (sjøen) følger  grensen fjellkanten, jakt under fjellet er ikke tillatt

Se kartet

Jaktregler

Småviltjakt er tillat fra 10. september til og med 24. september, fredning under elgjakta fra 25.september og så lenge elgjakta  varer.

Jegere bes holde seg informert ved å gå inn på www.herjangsholmen.no for å se når småviltjakta kan tas opp igjen etter avsluttet elgjakt.

Jaktsesongen avsluttes 23. desember.

All småviltjakt er vinterfredet fra 23. desember

 

Ryper: Jaktid 10.09 til 24.09.21

Skogsfugl: Jakttid 10/9 til 23/12. Bag limit 1 fugl pr. dag og maks 2 for sesongen pr. jeger.

Hare: Jakttid i henhold til jakttidsbestemmelsene for denne art.

Rev: Jakttid i henhold til jakttidsbestemmelsene for denne art.

Tiur:   TOTALFREDET.

All småviltjakt er forbudt mens elgjakten pågår

Grunneierlaget ønsker et nært sammarbeid med jegerne for å få rapportering  spesielt for sett og felt rype.
Denne rapporteringa vil være utrolig viktig og et krav fra oss.

Det vil danne grunnlag for neste år med flere.

Rapporter til e-post aslov@online.no