Småviltjakt på Herjangsfjellet

Vi ønsker velkommen til småviltjakt på Herjangsfjellet kort vei fra Narvik.

Arter

  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Herjangen grunneierlag

www.herjangsholmen.no

Narvik kommune

Kontakt oss

Herjangen grunneierlag

Asløv Jørgensen

91577769

aslojo@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag limit       Rype       Det blir ikke anledning til å jakte rype i årets sesong, rypetellinger viser stor nedgang i bestand

                      Orrfugl   1  pr. dag

                      Fri jakt på hare og rev

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktfeltet grenser i vest og nord mot kommunegrensen til Evenes kommune. Genesen i vest er godt merket med røde markører.

Mot nord øst grenser vi til Skånland kommune, og mot øst grenser vi til Skau grunneierlag.

Mot sør (sjøen) følger  grensen fjellkanten, jakt under fjellet er ikke tillatt

Se kartet

Jaktregler

Småviltjakt er tillat fra 10. september til og med 24. september, fredning under elgjakta fra 25.september og så lenge elgjakta  varer.

Jegere bes holde seg informert ved å gå inn på www.herjangsholmen.no for å se når småviltjakta kan tas opp igjen etter avsluttet elgjakt.

Jaktsesongen avsluttes 23. desember.

All småviltjakt er vinterfredet fra 23. desember

 

Ryper:

Fredet ut sesongen 2019

Orrfugl:

Jakttid 10/9 til 23/12. Bag limit 1 fugl pr. dag pr. jeger.

Hare:

Jakttid i henhold til jakttidsbestemmelsene for denne art.

Rev:

Jakttid i henhold til jakttidsbestemmelsene for denne art.

Tiur:

TOTALFREDET.

All småviltjakt er forbudt mens elgjakten pågår