Småviltjakt - Hof Vestre JFF - Åsnes i Hedmark.

Spennende småviltjakt i 100.000 mål jaktterreng, som er plassert vest i Åsnes kommune, i Hedmark fylke. Ca. 15 mil nord for oslo.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


20.08.2020 kl. 09:00

Kontakt selger

Hof Vestre JFF

Isak Hasselvold

91754725

isakhas5@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Jaktkvoter

Det er antallsbegrensninger på jaktkort for ikkemedlemmer og medlemmer bosatt utenfor kommunen:

-Brunfugl er fredet.

-Bag limit: 2 fugl pr. dag pr. Jeger.

-Kast ikke søppel i naturen!!!

 

NB: I Prestsetra, sone 8, er det ikke tillatt med jakt på fugl. Jakt på småpredatorer og hare er tillatt.

 

Husk å kontakte aktuelle elgjaktlag ved jakt i periode 2 og 3 (se jakttider lenger ned). Hvis du ikke får kontakt på første forsøk prøv igjen etter 2 timer. Får du ikke kontakt da heller, kan du starte jakta. Ikke slett anropsloggen slik at du kan bevise at du har prøvd hvis det blir spørsmål.

Kontaktskjema finner du som vedlagt PDF-fil lenger opp.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Hof Vestre JFF ble startet i 1953 og har nå ca 110 medlemmer.

Forreningen disponerer ca 100.000 mål, som er plassert vest i Åsnes kommune, i Hedmark fylke. Ca. 15 mil nord for oslo.

 

Terrenget består av stort sett sammenhengende skogsområder med noen kantsoner mot bebyggelse.

Brukbart veg-nettverk inne i terrenget.

Foreningen driver med fellefangst og jobber med predatorforvaltning.

 

Forreningen har  gapahuk ved Gransjøen, lavvo ved Vesle Fagervann, grillbu ved Andfløyta(Veståa).Disse står åpent for alle (se bilder i billedkarusell). Det er utedo på alle stedene.

 

NB ! JEGERE BES GJØRE SEG KJENT MED VEDLAGTE KART !

Jaktregler

Jakttider 2023:

 

10/09 - 01/10 (periode 1)  -  For alle, alle sonene åpne

02/10 -22/10  NB ! KUN ELGJAKT

23/10 - 05/11 (periode 2)  -  Sone-jakt, kun medlemmer

06/11 - 23/12 (periode 3)  -  Sone-jakt, for alle småviltjegere

 

Brunfugl er fredet