Småviltjakt Elverum

Stort og variert terreng på nesten 400.000 da. Skogsterreng fra 200- til 750 moh. Jakt på skogsfugl og hare. Rype forekommer sparsomt i enkelte partier.

Arter

  • Lirype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Gjess
  • And
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

 

Hernes Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierlag  og  Nordre Elverum Jakt Fiske og Grunneierforening samarbeider om jaktkortsalget i området. .

Kontakt oss

HNSG

Per Dahl

90772713

perdah0@bbnett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

 Brunfugl har vært fredet i 2016 og 2017. Regler for jakta 2018 vil bli bekjentgjordt nærmere jakta. Regler settes utifra resultatet av taksering av fuglebestanden, i August.

Jaktkort for smårovvilt kan kjøpes hele året men kortet gjelder fra 01.04.-31.03 året etter.

 

 

 

Det er ikke småviltjakt i perioden 25.9 - 01.10

Fra 2.10 - 23.12 er det samsjakt. Småviltjegere skal ta kontakt med elgjaktlagene i perioden med samsjakt. Last ned kontaktlisten lenger ned på siden.

 OBS legg merke til at det nå er elgjakt fram til jul.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrenget ligger nord for Rv 25 til Trysil og øst for Glomma. Jaktområdet grenser mot Åmot og Trysil kommuner. Skogbildet er variert med en blanding av gran og furu. Julussdalen og Ulvådalen skjærer gjennom terrenget nord - sør. Se kartlinken under.

Alle de fire store rovdyrene finnes i jaktområdet.

Alle kort som selges her er også tilgjengelige hos våre kortselgere   :Nils Nordhagen 62426678 , Bjørn Blikkberget 92279399 og Per Dahl 90772713. For kjøp av kort til medlemmer under 23 år gjelder egne priser ta  direkte kontakt med våre kortselgere.

Vedlagte filer

Jaktregler

- I Ulvåkjølen og Røtkjølen naturreservat er fuglejakt ikke tillatt. Andre områder hvor jakt ikke er tillatt går fram av kartlinken over.

- I hele samsjaktperioden (02.10-23.12.) skal alle småviltjegere ta kontakt med elgjaktlagene for avtale om jaktområde. Kontaktinformasjon finnes på linken under. Mange områder har dårlig dekning, bruk gjerne SMS.

- Alle kortyper gjelder for jakt med hund

- Jegeravgift skal være betalt før jaktkort løses. Gyldig Jaktkort, jegeravgiftskort og våpenkort skal medbringes under all jakt.

- Dokumenter skal fremvises til jaktoppsyn ved kontroll.

- Hundepeiler for stående fuglehund som avgir lyd er ikke tillatt, annen ordinær hundepeiler er tillatt.

- Observasjon av rovdyr eller kadaver av hjotevilt skal rapporteres til kontaktperson. Rapporten skal inneholde tidspunkt og kordinater for    observasjonen.

- Rifle er ikke tillatt på skogsfugljakt i terrenget.

- For jakt på smårovvilt vises til forskrift om jakt og fangsttider fra Miljødirektoratet

- Løst sesongkort for småvilt gjelder også som sesongkort for smårovvilt.

- Bompenger / veiavgift , kvittering for betalt avgift skal ligge godt synlig i bilen.

- Brudd på regler. De som bryter terrengets regler for jakt og fiske kan få en straff på inntil to års utestengelse fra jakt.

- Jaktkortet er ikke gyldig om det er benyttet feil rabatt

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud