Småviltjakt Elverum

Stort og variert terreng på nesten 400.000 da. Skogsterreng fra 200- til 750 moh. Jakt på skogsfugl og hare. Rype forekommer sparsomt i enkelte partier.

Arter

  • Lirype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Gjess
  • And
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

 

Hernes Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierlag  og  Nordre Elverum Jakt Fiske og Grunneierforening samarbeider om jaktkortsalget i området.

Kontakt oss

HNSG

Per Dahl

90772713

perdahl160@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

 

Vi gjennomfører taksering av fuglebestanden i August hvert år og resultatet av denne avgjør om det blir innført restriksjoner i avskytingen.

 

All Jerpe er fredet for jakt på hele området også i 2022

 

Det er ikke småviltjakt i perioden 25.9 - 01.10 Fra 2.10 - 23.12 er det samsjakt.Småviltjegere

skal ta kontakt med elgjaktlagene i perioden med samsjakt. Last ned kontaktlisten lenger ned på siden.

 

Jaktkortene har inntil tre prisnivåer: Utenbygskort, (bostedsadresse utenfor Elverum),

Kommunekort (Bostedsadresse Elverum) og Medlemskort (Medlem i HNSG eller NEJFG)

 

Kjøp av jakkort i feil prisgruppe gjør jaktkortet ugyldig.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrenget ligger nord for Rv 25 til Trysil og øst for Glomma. Jaktområdet grenser mot Åmot og Trysil kommuner. Skogbildet er variert med en blanding av gran og furu. Julussdalen og Ulvådalen skjærer gjennom terrenget nord - sør. Se kartlinken under.

Alle de fire store rovdyrene kan finnes i jaktområdet.

Alle kort som selges her er også tilgjengelige hos våre kortselgere :

Nils Nordhagen 47656199

Bjørn Blikkberget 92279399

 

Rovviltkort selges i år kun hos Kortselger.

 

 Vi selger rimelige ungdomskort for medlemmer. Merk at man må ha fylt 16 år for å kunne løse jaktkort.

 

For spørsmål rundt medlemskap i NEJFG kontakt Liv Grethe Bekkelund  tlf 416 53 505 /  liv-gre@hotmail.no

Jaktregler

- I Ulvåkjølen og Røtkjølen naturreservat er fuglejakt ikke tillatt. Andre områder hvor jakt ikke er tillatt går fram av kartlinken over.

- I hele samsjaktperioden (02.10-23.12.) skal alle småviltjegere ta kontakt med elgjaktlagene for avtale om jaktområde. Kontaktinformasjon finnes på linken under. Mange områder har dårlig dekning, bruk gjerne SMS.

- Alle kortyper gjelder for jakt med hund

- Jegeravgift skal være betalt før jaktkort løses. Gyldig Jaktkort, jegeravgiftskort og våpenkort skal medbringes under all jakt.

- Dokumenter skal fremvises til jaktoppsyn ved kontroll.

- Observasjon av rovdyr eller kadaver av hjortevilt skal rapporteres til kontaktperson. Rapporten skal inneholde tidspunkt og kordinater for    observasjonen.

- Rifle er ikke tillatt på skogsfugljakt i terrenget.

- For jakt på smårovvilt vises til forskrift om jakt og fangsttider fra Miljødirektoratet

- Løst sesongkort for småvilt gjelder også som sesongkort for smårovvilt.

- Bompenger / veiavgift , kvittering for betalt avgift skal ligge godt synlig i bilen.

- Kjøpte jaktkort refunderes ikke.

- Brudd på regler. De som bryter terrengets regler for jakt og fiske kan få en straff på inntil to års utestengelse fra jakt.

- Jaktkortet er ikke gyldig om det er kjøpt i feil priskategori. Kort for medlem benyttes kun  av medlemmer i HNSG og NEJFG.

Andre aktuelle tilbud