Småviltjakt på statsallmenningene hos Steinkjer fjellstyre

Jaktkort for småvilt hos Steinkjer fjellstyre. Rypejakt. Skogsfugljakt.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


10.05.2020 kl. 09:00

Om oss

Steinkjer fjellstyre har kontorsted i Høvdingveien 10, 7725 Steinkjer.

Kontakt oss

Steinkjer fjellstyre

Helene Lillevold

92081419

steinkjer@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Jaktkvoter fastsettes etter taksering i august. Resultatet blir publisert på våre hjemmesider, Facebook og på inatur.no innen 05.09.2020.

For 2019 ble det er innført en bag-limit på 3 fugler pr jeger pr dag. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Småviltjakta inndeles i 2 jaktområder de første 14 dager av jakta.

 • Stod Sellifjell, Ogndal Sellifjell og Roktdal statsallmenning
 • Båbu og Kjesbu statsallmenning

 

Ukekort og sesongkort gjelder i alle statsallmenningene hos Steinkjer fjellstyre i perioden 26.september til 23.desember.

 

 

 

Jaktregler

Eieren av dette kortet skal ha lest, forstått og skrevet ut regler for småviltjakt som finnes i tilbudet. Reglene for småviltjakt skal følge med jaktkortet i utøvelsen av jakt.

 

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Dette kortet er bare gyldig sammen med betalt jegeravgift og kan ikke overdras til andre. Kortet må alltid medbringes og forevises på forlangende av hvem som helst. Kortet gjelder småviltjakt på de viltarter og i de jakttider som Lov om viltet av 29.mai 1981 nr 38 bestemmer.

Jakttider på de enkelte artene finner du her. 

Jaktkortet gjelder jaktåret, men kun ihht gjeldende jakttidsbestemmelser jmfr. link over. Du kan altså ikke jakte alle arter hele perioden kortet gjelder for.

 

Begrensninger

Småviltjakta starter 10.september, og den første uken er det kun jakt uten hund. Det åpnes for jakt med hund fra 18.september. De første 14 dagene er området inndelt i 2 jaktområder.

Steinkjer fjellstyre har innført vinterfredning på rype og skogsfugl, dvs at det er kun jakt fram til 23.desember.

Krav til rapportering

Det skal leveres jaktrapport på umiddelbart etter jaktperiodens slutt. Jaktrapport skal leveres uavhengig av fangst eller ikke, og hele rapporten skal utfylles!

 

Vis hensyn til annen i bruk av statsallmenningene.

Jakttips

Fjelloppsynet er behjelpelig med gode tips for jaktutøvelsen. Videre har oppsynet oversikt over andre jegere (storvilt) som er i områdene.

Tlf 92081419.

Andre aktuelle tilbud