Smårovviltkort - Øyer statsallmenning

Kortet gir rett til å jakte smårovvilt innen Øyer statsallmenning som beskrevet under jaktregler

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Øyer fjellstyre

61277725

oyer@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Se vedlagte jaktregler

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud