Småviltjakt Omlid, Sirdal

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) ønsker velkommen til jakt på rådyr, rype, hare, orrfugl og annet småvilt på Omlid, Sirdal. Saueren hund er tillatt.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

E39 til Ålgård og Rv45 til Sinnes.Ta av til høyre mot Tonstad. Eller E39 til Helleland og Rv42 til Tonstad. Ved bro på Tonstad ta til venstre mot Øvre Sirdal. 

Viktige datoer


03.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby. 

 

​Foreningen arbeider blant annet for at alle kan få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen leier ut jakt- og fisketerreng. SRJF arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som annonseres via vår hjemmeside, epost og SMS. Vi er over 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Velkommen som medlem i SRJFF!

Kontakt oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

Morten Folkvord

918 00 123

kun_mobil@epost.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit er 3 ryper pr jeger/dag. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

VIKTIG INFORMASJON:
Du kan maks kjøpe 2 dagers jakt og dagen etter siste jaktdato kan nye dager kjøpes. Kjøpes flere kort så er disse ugyldige og penger vil IKKE bli refundert.
Ved kjøp av kort forbeholdt SRJFF medlemmer så skal kjøper ha aktivt SRJFF medlemskap for inneværende år ved kjøpstidspunkt. Hvis ikke aktivt medlemskap fås tilleggsfaktura for medlemskap. Kort er KUN gyldig når tilleggsfaktura er betalt.

 

Beliggenhet

Eiendommen er på ca. 3.000 da. og strekker seg fra Handelandslona / Tjørhomvatnet og ca. 1,5 km i syd- østlig retning mot gården Ausdal i Sirdal kommune. Høyde fra K 500 til K 795. 

 

Spesielle forhold

For småvilt- og rådyrjakt selges det dagskort. Det selges ikke dagskort under elgjakta før kvoten er fylt.  Baglimit er 3 ryper pr jeger/dag. 

 

Overnatting

På overnattingsteder i Sirdal. 

 

Fiskemulighet

Sjekk fiskemuligheter hos GP Tjørhom (butikken). 

 

Jegeravgift

Betaling av online jaktkort krever at jegeravgiften er registrert betalt hos Jegerregisteret. For umiddelbar registrering, benytt online betaling hos Jegerregisteret. (NB betaling via nettbank tar inntil 3 arbeidsdager)

 

Kart 

M 711: 1312 I, Øvre Sirdal. 

Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser, se vedlagt kart for mer informasjon.

Vedlagte filer

Jaktregler

Vanlige jaktregler gjelder. I tillegg nevner vi følgende: Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Rapporter skader. Husk sikker skyteretning.

Saueren hund er tillatt. Baglimit er 3 ryper pr jeger/dag. 

 

Jakttider: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

NJFF Jegerinfo: http://www.njff.no/jakt/Sider/Praktisk-jegerinfo.aspx