Småviltjakt Nese, Orrevatnet

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) ønsker velkommen til jakt på småvilt i Nese, Orrevatnet. Saueren hund er tillatt.

Arter

  • Småvilt
  • Gjess
  • And
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Følg E39 og Rv44 til Jærvegen i Klepp. Fra Klepp sentrum, ta Nesevegen til 151. Ikke parker slik at du stenger for traktor. NB: Kjør til venstre for fjøset. 

Om oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby. 

 

​Foreningen arbeider blant annet for at alle kan få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen leier ut jakt- og fisketerreng. SRJF arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som annonseres via www.srjf.no, epost og SMS. Vi er over 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Velkommen som medlem i SRJFF!

Kontakt oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

Belinda Fredriksen

411 60 671

belindafredriksen@icloud.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Flexikortene selges som regel ila trekningen på Hiorthuset i juni. De gjelder enten odde- eller partallsdager på Horpestad Øst, Horpestad Sør, Bore og Neseterrenget. Jaktretten du har med flexikortene, kommer i tillegg til dagskortene. Så lenge du er på rett type dag(par-/oddetall), kan du fritt  velge mellom de 4 terrengene. Det er ikke nødvendig å varsle at du skal jakte.

 

Beliggenhet

Nesevegen 151. 

 

Husk fredningssonen rundt Orrevatnet.

Denne begynner der gressåkrene slutter. Vis hensyn ovenfor husdyr. Ta med hjem tomhylser og annet søppel. Husk sikker skyteretning. Ikke parker slik at du stenger for traktor. NB: Kjør til venstre for fjøset. 

 

Kart

Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser, se vedlagt kart for mer informasjon.

Jaktregler

Vanlige jaktregler gjelder. I tillegg nevner vi følgende: Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Rapporter skader. Husk sikker skyteretning.

Inntil 2 sauerene hunder er tillatt. Husk fredningssonen rundt Orrevatnet. Denne begynner der gressåkrene slutter.

Vis hensyn ovenfor husdyr. Ikke parker slik at du stenger for traktor. NB: Kjør til venstre for fjøset.

 

Jakttider: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

NJFF Jegerinfo: http://www.njff.no/jakt/Sider/Praktisk-jegerinfo.aspx