Småviltjakt Kjetilstadheia, Suldal

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) ønsker velkommen til småviltjakt i Kjetilstadheia, Suldal. Saueren hund er tillatt.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ta ferje til Tau og kjør RV 13 til Hjelmeland og ferge derfra til Nesvik, Sand og videre Rv 13 forbi Suldalsosen.Ta til høyre ved skilt merket Kvilldal og kjør over broen. Hold høyre mot Kjetilstad der veien deler seg. Kjør helt frem til Saurdal kraftstasjon og parker mot høyre side av stasjonen. Følg anleggsvei merket Stranddalen, men hold Østre side av elva der veien krysser elva. Følg videre sti merket med varder inn til hyttene. Kart og kompass er helt nødvendig. 

Viktige datoer


05.08.2019 kl. 09:00

Om oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby. 

 

​Foreningen arbeider blant annet for at alle kan få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen leier ut jakt- og fisketerreng. SRJF arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som annonseres via vår hjemmeside, epost og SMS. Vi er over 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Velkommen som medlem i SRJFF!

Kontakt oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

Jaktkontakt Rune Holst Johnsen

951 92 133

kun_mobil@epost.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit er 3 ryper pr jeger/dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

VIKTIG INFORMASJON:
Ved kjøp av dagskort tillates det KUN kjøp av maks 3 kort i samme terreng. Disse må brukes før nye kjøpes. Kjøpes flere kort så er disse ugyldige og penger vil IKKE bli refundert.
Ved kjøp av kort forbeholdt SRJFF medlemmer så skal kjøper ha aktivt SRJFF medlemskap for inneværende år ved kjøpstidspunkt. Hvis ikke aktivt medlemskap fås tilleggsfaktura for medlemskap. Kort er KUN gyldig når tilleggsfaktura er betalt.

 

Beliggenhet

Suldalsheiene opp fra Kvilldal/Kjetilstad. Terrenget ligger nord for Stranddalen og østover mot Blåsjø. Areal ca. 40.000 da.

  

Overnatting

To fullt utstyrte hytter (ta med sovepose) inngår i jaktleien. Du må regne med en 3 timers gange inn til hyttene, men da er du midt inne i terrenget. Hver hytte har 6 liggeplasser. Hyttene har gass og ved. Vann er i bekken. Hyttene skal ryddes og rengjøres etter bruk. Søppel tas med tilbake til Suldalsosen. Hyttene ligger i enden av Kjetilstaddalen merket Proststøldalen, hyttene er merket på kartet. Lillehytta skal brukes ved 4 eller færre personer. Kort jaktrapport skal skrives i hytteboka. I god tid før jakt, ta kontakt med jaktkontakt for nøkkelinformasjon.

 

Fiskemuligheter

Egne fiskekort kan kjøpes på inatur.no, Fiske i Kvilldal i Suldalsheiene, pris der ca kr 50 pr dag / kr 150 pr uke.

 

Jegeravgift

Betaling av online jaktkort krever at jegeravgiften er registrert betalt hos Jegerregisteret. For umiddelbar registrering, benytt online betaling hos Jegerregisteret. (NB betaling via nettbank tar inntil 3 arbeidsdager)

 

Kart

M 711: 1313 I, Blåsjø.

Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser, se vedlagt kart for mer informasjon.

Vedlagte filer

Jaktregler

Vanlige jaktregler gjelder. I tillegg nevner vi følgende: Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Rapporter skader. Husk sikker skyteretning.

Saueren hund er tillatt. Baglimit er 3 ryper pr jeger/dag. 

 

Jakttider: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

NJFF Jegerinfo: http://www.njff.no/jakt/Sider/Praktisk-jegerinfo.aspx