Bukk-, småvilt- og rådyrjakt i Jevnaker allmenning almenning

Småviltjakt, bukk- og rådyrjakt, tilbys til både innen- og utenbygds på Jevnaker allmennings fine skogteig i Nordmarka, lett tilgjengelig og kun en liten times kjøretur fra Oslo.

Arter

  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


28.04.2022 kl. 09:00

Om oss

Jevnaker Almenning er den syd-vestre del av den gamle Hadeland Almenning. Skogarealene ligger i Lunner og Jevnaker kommuner. Ca 80 % sogner til Nordmarka og ca. 20 % til Veståsen vest for Randsfjorden.

 

Forvaltning av allmenningens virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år.

 

Vi har et titalls hytter for utleie, primært på åremål. Hyttene ligger i vakker natur og nær jakt- og fiskemuligheter. Se oversikten over hytter til leie hos Jevnaker almenning her.

Kontakt oss

Jevnaker almenning

Arvid Snellingen og Harald Kvam

+47 41414585 og +47 41455599

firmapost@jevnaker-almenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bukk- og rådyrjakt: Det kan felles ett dyr på dette kortet. Det kreves godkjent ettersøkshund, se jaktregler. Melding om felt dyr skal straks meldes til Jevnaker Almenning v/Arvid Snellingen tlf 41414585 eller Harald Kvam tlf 41455599. Det kan skytes rødrev på rådyrkortet. Det kreves sauerenhetsbevis ved bruk av løs hund.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Småviltjakt tilbys innenbygds- og utenbygdsboende. Jaktkortet gjelder i allmenningens skogteig i Nordmarka tilsammen 42 000 daa.

 

Jakttider og priser:

Småviltjakt: 10.09 - 23.12. Kr. 2000 pr. kort

Småviltjakt 10.09 - 23.12,  inkl ett rådyr i ordinær rådyrjakt fra 25/9. Kr 2500 pr kort

Harejakt med hund: 10.09. - 28.2. Kr 1000 pr. kort

Ordinær rådyrjakt:  25.09 - 23.12. Kr. 1 500  pr. dyr

Bukkejakt:  10.08 - 24.09. Kr. 1 500 pr. dyr

 

Jaktregler

Dersom det skal jaktes med hund under småviltjakta må det vedlegges sauerenhetsbevis.

For 2020 viste tellingene at vi hadde en "normal" bestand av skogsfugl, men med mye ungfugl. Ny telling i august avgjør om brunfugl fredes høsten 2021

Jerpe er fredet!

 

Løst småviltkort gir rett til jakt på hønsefugl, samt hare, mink, mår, rev, ender, måker, ringdue i henhold til direktoratets liste over jaktbare arter.

 

Det er ikke tillatt å bruke hund ved utøvelse av bukkejakta. Hund er kun tillatt ved ordinær rådyrjakt. Ved jakt på bukk og rådyr kreves dokumentasjon på tilgang på godkjent ettersøkshund. Denne skal medbringes under jaktutøvelsen. Ved bruk av løs hund kreves sauerenhetsbevis

 

Løst rådyrkort gir rett til ett rådyr pr. kort, og det selges et begrenset antall kort.

NB - Det kan ikke skytes geit fra killing.

 

Observasjon av sau etter 10. september og storfe etter 25. september bes rapportert til Arvid Snellingen tlf. 41 41 45 85.

 

Andre bestemmelser: For å kunne jakte rådyr med rifle kreves i tillegg bestått skyteprøve. Det tillates ikke brukt rifle på småviltjakt. Jegere som har løst jaktkort for Jevnaker Almenning og som jakter utenfor Almenningens område uten jaktkort for dette området, vil bli nektet jaktkort i Almenningen påfølgende år.

 Styret i Jevnaker Almenning