KUN FOR MEDLEMMER, Småviltjakt i Trilledalen i Trillemarka

SEJFF disponerer småviltjakt i Trilledalen i Trillemarka.​ Medlemmer kan kjøpe dagskort. Se mer under detaljert beskrivelse.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Skarv
 • Måker
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.06.2021 kl. 09:00

Om oss

Sigdal og Eggedal JFF disponerer en rekke fiskevann i Nerdalen og noen i Trillemarka. Vi har en aktiv fiskeklubb og arrangerer fiske-/pilkekonkurranser. I Trilledalen og Trillemarka disponerer vi noen områder for småviltjakt, samt at foreningen har tre hytter for utleie i Trillemarka.

Nye medlemmer i SEJFF ønskes velkommen!

Besøk SEJFF på Facebook!

Kontakt oss

Sigdal og Eggedal JFF

Jaktutvalgsleder Trond Aalien

+47 992 89 853

tronaal@online.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet ennå. Men det tas forbehold om eventuell innføring av kvote utfra vurdert vilttetthet. 

Legg merke til at røy er strøket fra lista over jaktbare arter .

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dette dagskortet kan kun kjøpes av medlemmer i Sigdal og Eggedal JFF. Skriv inn ditt medlemsnummer foran fornavn og etternavn i kjøpsdialogen. Kortet er ikke gyldig, og det gis ingen refusjon, hvis medlemsskapet ikke er i orden ved kjøpstidspunktet.

 

Siden blir deaktivert 30 juni. 

Fra 1. juli legges det resterende antall dagskort ut for allment salg.Det gis medlemsrabatt 200,- på den siden,så prisen blir den samme som her. Se eget tilbud nederst i denne salgssiden.  

 

Viktig å merke seg at veien fra bommen ved Maribråtan ikke blir brøyta. Fra Maribråtan er det ca 4 km inn til terrenget. Det blir kjørt skiløype der vinterstid. Om det er litt snø, så er det greit å kjøre bil så lenge det er mulig. Men hvis det er kjørt opp skiløype, så skal det IKKE kjøres bil der.

 

 Link til mer detaljert kart over jaktområde(kryss ut ''Grunntjern'' etter at du har fått opp kartet):

 

https://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1013,1014,1015&zoom=11&lat=6683973.40&lon=181775.91&panel=searchOptionsPanel&drawing=Sl2YDXQBk_RAFFVlSf7k&markerLat=6684483.96920627&markerLon=183585.4755595525

 

Sigdal og Eggedal JFF har tre hytter for utleie i Trillemarka. Overnatting i hyttene kan bestilles via Inatur.Se tilbud nederst på denne salgssiden.

Kontaktperson: jaktutvalgsleder Trond Aalien, se kontaktinfo på denne siden.

 

 

Jaktregler

Generelle jaktregler gjelder. Røy er strøket fra lista over jaktbare arter.Lista over jaktbare arter er uttømmende.Den enkelte jeger er selv ansvarlig fpr å sette seg inn i hvilke arter som er jaktbare i den aktuelle perioden.

Har du dagskort og skal jakte etter 15 oktober,må du kontakte jaktleder for elgjakta.Dette for å avklare hvor dere jakter av hensyn til sikkerhett,og av rent praktiske jakthensyn.

 

Kontaktperson elgjaktlaget:

Elin Hagavold

Tlf:91135676

 

Andre aktuelle tilbud