Småviltjakt i Trilledalen i Trillemarka, Sigdal og Eggedal JFF

SEJFF disponerer småviltjakt i Trilledalen i Trillemarka.​ Medl. og ikke-medl. kan kjøpe dagskort.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Skarv
 • Måker
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.07.2018 kl. 09:00

Om oss

Sigdal og Eggedal JFF disponerer en rekke fiskevann i Nerdalen og noen i Trillemarka. Vi har en aktiv fiskeklubb og arrangerer fiske-/pilkekonkurranser. I Trilledalen og Trillemarka disponerer vi noen områder for småviltjakt, samt at foreningen har tre hytter for utleie i Trillemarka.

Nye medlemmer i SEJFF ønskes velkommen!

Besøk SEJFF på Facebook!

Kontakt oss

Sigdal og Eggedal JFF

Jaktutvalgsleder Trond Aalien

+47 992 89 853

tronaal@online.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet ennå. Men det tas forbehold om eventuell innføring av kvote utfra vurdert vilttetthet. 

Legg merke til at røy er strøket fra lista over jaktbare arter .

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

På denne salgssiden kan både medlemmer og ikke-medlemmer av Sigdal og Eggedal JFF kjøpe dagskort.

 

Sigdal og Eggedal JFF har tre hytter for utleie i Trillemarka. I jaktperioden er hyttene forbeholdt jegere. Overnatting i hyttene kan bestilles via Inatur.

Kontaktperson: jaktutvalgsleder Trond Aalien, se kontaktinfo på denne siden.

 

 

Jaktregler

Generelle jaktregler gjelder.

Merk: Ingen småviltjakt fra 19. sept til 15.nov pga elgjakta.

Har du dagskort og skal jakte etter 15..November må du gjøre avtale med jaktleder for elgjakta.

Kontaktmann for elgjaktlaget er

 

 

Andre aktuelle tilbud