Småviltjakt i Åsnes - Åsnes JFF

Åsnes JFF disponerer over noe av landets fineste jaktterreng for skogsfugl og annet småvilt. Terrenget ligger på Finnskogen i Åsnes kommune, øst for Glomma med grense stort sett mot Flisa elv.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Åsnes JFF ble stiftet 9. mai 1914 og er en av Norges eldste jakt- og fiskeforeninger. Foreningens formål er å sikre foreningens medlemmer og Åsnes kommunes innbyggere tilgang på jakt, fiske og friluftsliv.

​​Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Åsnes Nordre Utmarkslag og Åsnes kommuneskoger.

 

Åsnes JFF tilbyr jakt, fiske og skyting (jegertrap, skeet, leirduesti, kulesti og løpende elg) samt egne aktiviteter for barn og ungdom, blant annet jakt- og fiskeskole, og egne jenteaktiviteter.

 

Jaktkart finnes nedenfor. NB! Viktig at grensene overholdes.

 

Kontakt oss

Åsnes JFF

Leder jaktutvalg/ Arne Waaler

918 70 911

arnwaale@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Husk at jegeravgift må være betalt før du kan kjøpe kort via Inatur.

 

Jaktregler

 

Jakttider

Småvilt:

 • Kanadagås: 10.08 – 23.12
 • And/Ringdue (Skogsdue er fredet): 21.08 – 23.12
 • Øvrig småvilt: 10.09 – 23.12
 • Hare (avhengig av snøforhold): 10.09 – 28.02/29.02

 

Rovvilt / Kråkefugl:

 • Rev: 15.07 – 15.04                                      
 • Mår: 01.11 – 15.03
 • Grevling: 21.08 – 31.01
 • Mårhund / Villsvin / Villmink: 01.04 – 31.03
 • Nøtteskrike / Skjære: 10.08 – 28.02/29.02
 • Kråke: 15.07 – 31.03

 

Vanlige jakttider gjelder med unntak av:

NB! Det er kun tillatt å jakte frem til og med siste helga før elgjakta som starter. Ved elgjaktstart på en mandag er siste dag for småviltjakt lørdag.  

 • De 2 første ukene i elgjakta er forbeholdt elgjakt.
 • Det åpnes for småviltjakt på ferdigskutte terreng.
 • Det åpnes for småviltjakt fra den 3. elgjaktuka  i samråd med elgjaktlagene. 

 

Det er lagt inn en arealoversikt over elgjaktterengene, og hvem som er leder på de forskjellige jaktlagene. Se nedenfor. Ring jaktleder for å avklare om kvoten er ferdigskutt og om det kan utøves småviltjakt der.

Andre aktuelle tilbud