Småviltjakt for medlemmer / Tilleggskort rådyr - Søndre Hurum JFF

Det oppfordres til å spare skogsfugl/hare og til felling av smårovvilt. Småviltkortet gjelder ikke duejakt på dyrket mark. Tilleggskort rådyr gir ikke rett til felling av ekstra dyr, kun samjakt.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


25.07.2021 kl. 09:00

Om oss

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening  teller over 200 medlemmer og driver kultiveringsarbeid i fiskevann, salg av fiskekort, skytetrening på leirduebane og riflebane, oppsyn av jakt og fiske, utleie av hytter ved Rødvannet samt aktiviteter for barn og ungdom.

Kontakt oss

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening

Tom Granli

906 72 008

tom.granli@hurumenergi.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

NB!

2021: Under elgjakten er det ikke tillatt med småvilt- eller rådyrjakt i terrengene Berger og Rødby i følgende perioder:

Berger  f.o.m. 1.10 - t.o.m. 14.10.

Rødby  f.o.m. 1.10. - t.o.m. 31.10.

   

Småviltkort for medlemmer i Søndre Hurum JFF gjelder for alle terreng foreningen disponerer. Det selges ikke gjestekort på småvilt. Småviltkortet gjelder også som tilleggskort på rådyr. Kortet er personlig og gjelder kun i samjakt med jeger som har fått tildelt rådyrløyve i Søndre Hurum JFF og vedkommendes fellingsrett, og gir ikke rett til felling av ekstra dyr.

NB! Småviltkortet gjelder ikke fuglejakt på dyrket mark.

 

Tilleggskort rådyr:  Kan kjøpes av medlemmer og ikke medlemmer. Kortet er personlig og gjelder kun i samjakt med jeger som har fått tildelt rådyrløyve i Søndre Hurum JFF og vedkommendes fellingsrett, og gir ikke rett til felling av ekstra dyr. Kortet gir ikke rett til å felle småvilt.

Innehavere av småviltkort behøver ikke å løse tilleggskort på rådyr.

NB!

- I Berger-terrenget er antall rådyrjegere (inkl. hundefører) begrenset til max 2

- SHJFF disponerer kun småviltjakt på Wittussen-terrenget for sine medlemmer, og det skal ikke jaktes rådyr der. Se kartlenke nedenunder.

 

En hver innhaver av jaktkort utstedt av Søndre Hurum JFF plikter å sette seg inn i gjeldende lover, regler og avtaler i forbindelse med jaktutøvelsen.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det skal tas hensyn til den første uken av elgjakten som starter 25. september.

Vi oppfordrer til å jakte smårovvilt og spare skogsfugl og hare.  

Jaktstart på de ulike artene følger jaktidsrammen. Småviltjakten avsluttes 23. desember på Hurum.

Småviltkortet gjelder ikke jakt på dyrket mark!

Husk innrapportering av felt vilt.

Jaktregler

Sesongkort for småviltjakt utstedes kun til medlemmer av Søndre Hurum JFF.  

Les mer: http://www.shjff.no/jakt/

Andre aktuelle tilbud