Jakt på smårovvilt på statsalmenningen i Engerdal.

Engerdal fjellstyre besitter egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 daa ligger over tregrensen.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • Spurvefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. daa. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 daa ligger over tregrensen.

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal. Den som skal utøve jakt må være registrert i Det Norske Jegerregister, og inneha gyldig jegeravgift som skal medbringes under jakt. Alle mellom 14 og 16 år som er med på opplæringsjakt får gratis jaktkort.

 

Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette, og du trenger ikke et eget jaktkort for smårovvilt.

 

Info vedr. kjøp:

Ved kjøp av jaktkort på nett påløper det et gebyr på 20,-.

Jaktregler

Jakttider på den enkelte art kan du se her.

Jaktkortet gjelder i jaktåret, men kun ihht gjeldende jakttidsbestemmelser jmfr. link over. Du kan altså ikke jakte alle arter hele perioden kortet gjelder for! Jaktbare arter på statsallmenningen i Engerdal vil være rev, mår, mink, røyskatt, ekorn og kråkefugler.

Jaktkortet gjelder hele statsallmenningen med unntak av de områder der vernebestemmelser forbyr jakt.

Det er ikke tillatt med jakt på innmark/privat eiendom innenfor allmenningens grenser uten eierens/brukerens samtykke på forhånd.

Jegeren er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler for jakt.

Jaktkort og jegeravgiftskort skal medbringes under jakta.

Det skal leveres jaktrapport på www.inatur.no umiddelbart etter jaktperiodens slutt.

Jaktrapport skal leveres uavhengig av fangst eller ikke, og hele rapporten skal utfylles!

 

Se også vår hjemmeside

Andre aktuelle tilbud