Småviltjakt i Mostadmarka

Lett tilgjengelige jaktområder med varierte skogområder. Terrenget ligger like sør for Hommelvik sentrum, kun 20 minutters kjøring fra Trondheim.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

FV 963 starter i Hommelvik og går over til Selbu. Denne er et fint utgangspunkt. Man kan også kjøre inn Neverveien (bomvei) eller benytte P-plassene markert på oversiktskartet.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

AS Meraker Brug er en stor eiendom i Midt-Norge med totalt 1,3 milloner daa skog og utmark i Stjørdal, Malvik og Meråker kommune.

Selskapet har lang historie og driver idag hovedsaklig med skogsdrift, utmarksnæring og eiendomsutvikling i form av hyttefelt, næringsarealer mm.

Kontakt oss

AS Meraker Brug

Jakob Haugen

99 23 25 33

jakob@merakerbrug.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er er til en hver tid de offentlige fangstbestemmelsene/jakttidene som gjelder.

 

Bestemmelsene for jaktsesongen 19/20 er slik:

3 skogsfugl (storfugl, orrfugl og jerpe) pr. jeger pr dag.

Når kvoten er felt skal jakten avsluttes.

Det er ingen sesongkvote på disse artene og heller ingen kvote på annet småvilt og hare.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktområdet er som det framgår av kartene både lett tilgjengelig og godt arrondert. Områdene er store og sammenhengende og dermed godt jaktbare både med og uten hund.

Variert skogsbilde i hele terrenget med både tette partier og åpnere områder med myrer og fine furupartier.

 

I tillegg til dette kortsalgsområdet tilbyr vi 4 utleieterreng i Mostadmarka. Mer informasjon og avtaler om disse gjøres direkte ved henvendelse til vårt kontor på tlf 74 81 49 00. 

I tillegg til jakt i Mostadmarka tilbyr vi en rekke utleieterreng med hytter og salg av jaktkort i både Meråker og i Forradal i Stjørdal kommune. 

 

Bestand

Varierende bestander i varierte terreng. Jaktkortene dekker jakt på alle jaktbare småviltarter.De ulike kortsalgsområdenes beliggenhet og beskaffenhet fremgår av kart for det enkelte tilbud. De fleste terreng består i hovedsak av barskog og muligheter for skogsfugljakt.

 

Informasjon om ulike korttyper

Jaktkortene er tilgjengelige for alle som fyller kriteriene for å drive småviltjakt i Norge. Ungdommer gis rabatt på kortprisen til og med det året man fyller 18 år.

Jaktregler

Vi har generelle jaktregler for kortsalgsområdet. Disse finnes som vedlegg her og er de bestemmelsene som gjelder for utøvelse av jakta for hver enkelt jeger.

Jaktkart over området finnes som vedlegg her. Dette skal skrives ut og medbringes sammen med jaktkortet. Det er jegeren sitt ansvar å orientere seg og sette seg inn i grensene. Boligeiendommer, boligfelt, innmark osv inngår ikke i jaktområdet.

Reglene kan bli endret i løpet av sesongen. Dette kan f.eks være endrede fangstbegrensninger, innkorting i sesong o.l. Jegerne vil bli varslet om dette og plikter å overholde reglene. Endrede regler gir ikke grunnlag for tilbakebetaling av hele eller deler av innbetalt beløp.

Andre aktuelle tilbud