Småviltjakt på statsallmenningene i Høylandet kommune

Velkommen til jaktopplevelser i Høylandet, med eller uten hund.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Høylandet fjellstyre

Hallstein Tødås

903 65 894

hallstein.todaas@hoylandet.kommune.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Dagskvoten er 3 ryper pr jeger.

Mer detaljert beskrivelse

Salg av uke-og sesongkort til utenbygdsboende i perioden 10.- 25.september begrenses til 20 stk., med fordelig på 6 uke-, og 14 sesongkort, og skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Etter 25. september er det ubegrenset kortsalg til alle, av dagskort, ukekort og sesongkort.

Totalt areal på 77.100 daa. fordelt på 4 statsallmenniger, som er: Alm- Ekorndal-, Svartbakkan-, Fiskåhaugen- og Folldal statsallmenning.

Rabatt på jaktkort til innenbygdsboende.

Jaktregler

Jaktstart i Statsallmenningene i Høylandet er 10. sept., i perioden 10.- 25. sept er det begrensnig på kortsalget til utenbygdsboende, begernset til 20 utenbygdsboende i denne perioden. Dagskvote på 3 ryper pr. jeger, men dette kan enderes underveis og jegerne må selv hode seg orientert om dette.

Andre aktuelle tilbud