Treningsfelt for fuglehund i Torpa statsallmenning

Torpa fjellstyre selger treningskort for fuglehund i et avgrenset område i statsallmenningen.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomstmulighetene er gode da FV204 mellom Lillehammer og Valdres går gjennom sentrale deler av området. Det er også enkelt å kjøre fra Dokka retning Lillehammer, ta av mot Nord-Torpa/Synnfjellet og videre forbi Spåtind hotell til Oppsjøen.

 

Fjellstyret har rimelige hytter til utleie som ligger svært gunstig til midt i jaktområdet. Disse finner du link til på denne siden. To av hyttene kan bookes på inatur, mens den tredje må leies gjennom Synnfjellporten. Ellers er det overnattingsmuligheter ved Lenningen Fjellstue og Lenningen hyttesenter, som ligger sentralt til i området.

 

Merk at vegen gjennom allmenningen er vinterstengt, men holdes åpen minst ut oktober (avhengig av snømengde etter 1.nov.). Etter vinterstenging er det parkeringsmuligheter ved Lenningen og ved Spåtind hotell.

Kontakt oss

Torpa fjellstyre

Fjelloppsyn Truls Vesterås

975 44 177

torpa@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Treningsfeltet har følgende avgrensning: fra Lenningen langs allmenningsgrensa til Djuptjernskampen. Fra Djuptjernskampen langs kommunegrensa til Gausdal til denne krysser Fv. 204. Deretter følger grensa fylkesveien til krysset til Gardsetervegen og ned denne til Lenna, deretter langs Lenna tilbake til Lenningen. 

 

Ett kort gir tillatelse til å slippe en hund om gangen. Ønskes det å slippe flere hunder samtidig, skal det løses ekstra kort pr. hund.

 

Ta hensyn til andre brukere av området og vis ansvar under din ferdsel i fjellet. God tur!

Jaktregler

Det er ikke tillatt å bære våpen under trening. Dette gjelder også startpistol. Gyldig treningskort skal medbringes under trening og skal på forlangende vises til fjelloppsyn eller medlemmer av fjellstyret. NB! Vi gjør oppmerksom på at hundeeier plikter til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser som gjelder bruk av området under trening  og avgrensning for treningsfeltet (vedlagt kart). Trening av fuglehund uten gyldig treningskort eller trening utenfor fastsatte grenser er ikke tillatt og vil medføre sanksjoner.

Andre aktuelle tilbud