Småviltjakt i Øystese Aust

Jakta opnar måndag 18. september 2023. Det vert opna for kortsal laurdag 16. september. Merk kva reglar som gjeld for kjøp av dei enkelte korta, feilkjøpte kort er ugyldige og vert ikkje refunderte.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår

Beliggenhet

Viktige datoer


16.09.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Øystese Aust Grunneigarlag

Frank Neteland

90415828

frank.neteland@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Det vert selt eit avgrensa tal døgnkort: 10 innanbygds og 5 utanbygds per døgn. I tillegg vert det selt innanbygds ungdomskort og grunneigarkort. Ta kontakt viss du er i tvil om kva kort du kan kjøpa. 

Jaktkvoter

2 ryper per dag, 10 ryper til saman i sesongen.

1 orrfugl per dag, 3 orrfuglar til saman i sesongen.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Øystese aust grunneigarlag tilbyr småviltjakt i eit fint og variert område som ligg i Kvam herad. Området går frå sjø til høgfjell over 1300 moh. og kan nåast med bil frå sør via FV 79/Øystese og frå nord via FV 5400/Hamlagrø.

Jaktregler

Det er ikkje lov til å jakta med hund, bortsett frå jakt på hare frå 1.januar og ut februar. 

Kortet gjeld for rype, orrhane (ikkje orrhøne), hare, raudrev og mår.

10 innanbygds- og 5 utanbygdskort per dag, i tillegg til ungdomskort og grunneigarkort.

Jakttida er 18. september til 23. desember for rype og orrhane.

Generelle jaktreglar gjeld, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og Forskrift om jakt- og fangsttider fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Jegerane skal ha med seg jaktkort, jegeravgift og legitimasjon under jakta.

Ved å kjøp av jaktkort godtek ein at innhaldet i sekken kan bli kontrollert.

Jegerane skal levera jaktrapport etter avslutta jaktdag.

Innanbygds-/grunneigarkort kjøpt av andre er ugyldig, beløp vert ikkje refundert.