Småviltjakt i Øystese Aust

Jakta opnar måndag 21. september 2020. Det vert opna for kortsal laurdag 19. september. Merk kva reglar som gjeld for kjøp av dei enkelte korta, feilkjøpte kort er ugyldige og vert ikkje refunderte.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


19.09.2020 kl. 09:00

Om oss

Det vert selt eit avgrensa tal døgnkort: 8 innanbygds og 2 utanbygds per døgn. I tillegg vet det selt innanbygds ungdomskort og grunneigarkort. Ta kontakt viss du er i tvil om kva kort du kan kjøpa. 

Kontakt oss

Øystese Aust Grunneigarlag

Helen Hellestveit

97730615

helen@hellestveit.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

2 ryper per dag, 10 ryper til saman i sesongen.

1 orrhane per dag, 3 orrhaner til saman i sesongen.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Øystese aust grunneigarlag tilbyr småviltjakt i eit fint og variert område som ligg i Kvam herad. Området går frå sjø til høgfjell over 1300 moh. og kan nåast med bil frå sør via FV 79/Øystese og frå nord via FV 5400/Hamlagrø.

Jaktregler

Det er ikkje lov til å jakta med hund.

Kortet gjeld for rype, orrhane (ikkje orrhøne), hare, raudrev og mår.

8 innanbygds- og 2 utanbygdskort per dag, i tillegg til ungdomskort og grunneigarkort.

Jakttida er 21. september til 23. desember.

Generelle jaktreglar gjeld, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og Forskrift om jakt- og fangsttider fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

Jegerane skal ha med seg jaktkort, jegeravgift og legitimasjon under jakta.

Ved å kjøpa jaktkort godtek ein at innhaldet i sekken kan bli kontrollert.

Jegerane skal levera jaktrapport etter avslutta jaktdag.

Innanbygds-/grunneigarkort kjøpt av andre er ugyldig, beløp vert ikkje refundert.