Småviltjakt - Indre Arnøy utmarkslag, Skjervøy kommune, Troms Fylke

Velkommen til Arnøya i Nord-Troms. Her er det god harebestand, og normalt bra med ryper. Her er storslått natur, og gode jaktmuligheter. Lite ryper i 2021, jakt bare for grunneiere/fastboende.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Hurtigbåt Tromsø - Arnøyhamn, ca. 2 timer (varierer etter anløp underveis)

Med bil Tromsø - Arnøyhamn ca. 4 timer (inkl. ferge)

Ferge Storstein - Lauksundskaret ca. 20 min.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Indre Arnøy utmarkslag forvalter småviltjakta i Arnøyhamn-området (fra Haugen til Haugnesodden) på Arnøya i Skjervøy kommune, gårdsnummer 56, 57 og 58. (Se kart.)
Laget selger også treningskort for fuglehund, se egen side - "fuglehundtrening". For spørsmål, kontakt leder Svein Harald Simonsen tlf. 464 15 265.

Da vi ennå ikke vet resultat av årets egglegging, eller overlevelse på rypekyllinger, vil styret påberope seg retten til evenuelt å måtte komme med justeringer som regulerer jaktpresset. Dette også etter at kort er solgt.

I tillegg til leder, kan også Nils-Arne Larsen kontaktes.
- Telefon 482 11 381
- E-post: kjedalen@gmail.com

Kontakt oss

Indre Arnøy utmarkslag

Leder Svein Harald Simonsen

464 15 265

shs@nordtroms.net

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Rype:                På grunn av lite fugl blir det ingen salg av jaktkort for andre enn til fastboende i 2021. Kontakt leder Svein Harald Simonsen.

Hare:                Ingen kvote satt, jakt etter avtale med styret for utmarkslaget.

Orrfugl:             Ikke tillatt å felle orrfugl eller annen skogsfugl.

Fuglehund:       Kun tillatt med én hund per kort.  (Fuglehundtrening skjer fra 15. januar, se egen side.)

Gås:
Gåsejakten forvaltes av styret for utmarkslaget, kontaktperson lagets leder, telefon 464 15 265.  Grunneiere, hytteiere og fastboende kan etter nærmere avtale jakte gås. Styret har vektlagt sikkerhet og god kontroll som sentralt for jakten. Evaluering vil bli gjort.     

Skuddpremie:
Skuddpremie på kråke, ravn og mink. Utmarkslaget betaler kr 50,- per kråke og ravn og kr 300 per mink som felles og vises frem. Kontakt leder Svein Harald Simonsen for mer info, tlf 464 15 265.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det er opprettet egen Facebookside for Indre Arnøy utmarkslag

Les mer om Arnøyhamn og  Arnøyhamn bygdelag her
Utmarkslaget på arnoyhamn.no

Bli kjent med Skjervøy kommune

Trenger du et sted å bo når du besøker oss?
Lauksletta overnatting ønsker velkommen i det gamle skoleinternatet
Overnatting Arnøyhamn (på Draugnes), mobil 934 99 075

Fastboende som ønsker å jakte kontakter leder Svein H. Simonsen direkte, mobil 464 15 265

Jaktregler

Jaktsesongen varer fra 20.9.-23.12. Skogsfugl er fredet. Jakt med hund er tillatt, men det kreves godkjent sauerenhetsbevis. NB! Bare én hund per kort.
Jakt skjer hele tiden på jegers ansvar. Gjelder jaktregler og lover skal til enhver tid følges.

Alle grunneiere i Indre Arnøy utmarkslag kan jakte gratis i hele området. Gjelder alle typer jakt. Grunneiere kan låne ut beviset til ektefelle, barn, sivgerbarn og barnebarn. Grunneier er ansvarlig for kortet og dem han/hun låner det til. Bare én kan jakte i gangen.