Harejakt med hund i Ringebu statsallmenninger - utenbygdsboende

Ringebu fjellstyre tilbyr utenbygdsboende harejakt med hund i Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger fra 15. september

Arter

  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomst fra E6 i Ringebu eller Rv 3 i Østerdalen. Detaljert kart kan kjøpes av Ringebu fjellstyre

Viktige datoer


08.09.2015 kl. 09:00

Om oss

www.ringebu-fjellstyre.org

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

61 28 31 12/13, 918 55 539

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det legges ut et begrenset antall kort ved en gitt dato. "Første man til mølla".

Mer detaljert beskrivelse

Statsallmenningene omfatter ca 560 000 daa. Det er mye høyfjell, men også store områder med myrdrag, fjellbjørkeskog og barskog.

Fjellstyret legger i 2017 ut et begrenset antall kort for harejakt med hund for utenbygdsboende i disse periodene:
1. periode: 15.09. - 19.09.
2. periode: 20.09. - 24.09.

Fritt antall dagskort og sesongkort:
3. periode: 06.10. - 23.12.

Aktuelle utgangspunkt:

Fv. 27 over Venabygdsfjellet, Friisvegen (fv 385), Imsdalsvegen, Saubuvegen, Allmenningsvegen (Samdalsvegen), Gopollvegen.

Kart med yttergrense og masse annen informasjon selges via fjellstyrekontoret: Kart

 

Jaktregler

- Jaktbart vilt: Hare. Ellers kan følgende arter felles: kråke - skjære - korp - røyskatt - rødrev - mink - mårhund
- Alle som jakter bak hund eller sammen med en som har hund, må løse for jaktkort med hund.
- For alle jaktkort som kjøpes skal det rapporteres fra jakta, selv om kortet ikke er benyttet eller det ikke er felt vilt. Rapport kan sendes via vår hjemmeside under småviltjakt (www.ringebu-fjellstyre.org), per e-post eller brev senest tre uker etter endt jakt.


Jakttips

Hirkjølen allmenning, Imsdalen, Åsdalen, Allmenningsvegen (Samdalen), Tromsdalen.

Andre aktuelle tilbud