Smårovviltkort - Gausdal vestfjell

Jaktkortet gjelder for jakt på smårovvilt i Gausdal statsallmenning, med unntak i naturreservatene. I tillegg til artene under kan du også jakte på villmink, kråke og skjære.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vestfjellet har et rikt forgreina vegnett. Fylkesveg 204, Vestre Gausdal Fagernes går gjennom Vestfjellet lengst sør i området. Med unntak av denne fylkesvegen er alle vegene bomveger. Disse vegene er private og blir vedlikeholdt av private midler. De mest trafikkerte vegene er Liomsetervegen fra Holsbru bomstasjon/kafe til Liomseter. Revsjøvegen fra Svatsum i Vestre Gausdal til Revsjøene, Ormtjernsvegen fra fylkesveg 204 til Toftsetra og Dokkfløyvegen fra fylkesveg 204 v/Kittilbu til Torpa.

Kun fylkesveg 204 fra Vestre Gausdal opp til parkeringsplassen på Værskei, blir brøytet om vinteren. Vegene blir stor sett åpnet i mai/juni.

Ca. 2,5 time fra Oslo, 30 min nordvest for Lillehammer. Alle veier fører til Gausdal Vestfjell. Gausdal Fjellstyre selger kart over Gausdal statsallmenning 1: 50 000. 

Om oss

Kontakt oss

Gausdal fjellstyre

91 66 63 55/ 97 18 80 02

gausdal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres, i Gausdal kommune. Området grenser i sør mot Lillehammer og Nordre Land kommuner. I sørvest mot Nord Aurdal og Øystre Slidre kommuner og i nordvest mot Sør Fron kommune.Mot nordøst grenser Gausdal Vestfjell mot private områder i bygda.

Vestfjellet (Gausdal statsallmenning) dekker et areal på 589 000 daa og utgjør omlag halvparten av arealet i Gausdal kommune. Høyden over havet varierer fra ca. 700 m.o.h ved Dokkfløyvatnet, til 1554 m.o.h på toppen av Nordre Langsua. Dette fjellet er det høyeste i Kommunen.

Området har en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder. I tillegg er området preget av mange vann, bekker og elver.
Det er et godt utbygd nett av merkede stier vestfjellet. Gausdal fjellstyre, DNT og andre holder ved like stiene. Her kan du vandre i flere dager, og overnatte i hytter og buer som står åpne hele året(unntatt 14/9-5/10)

Jakt med hund

Hund er tillatt, men krav om sauerenhetsbevis (gjelder ikke vinter). Beviset må ikke være eldre enn to år gammelt.
Alle jaktbare småviltarter opp til og med rev og med kan jaktes innenfor den respektive arts jakttidsramme.

Jaktregler

Jeger er selv ansvarlig for å sette seg inn i de ulike jakttidene. http://lovdata.no/forskrift/2012-03-01-190

Rødrev:   15/07-15/04

Villmink:   01/04-31/03

Mår:         01/11-15/03

Kråke:      15/07-31/03

Skjære:    10/08-28/02 / (29/2)

Røyskatt: 21/08-15/03