Bukk- og småviltjakt i Rausjømarka nært Oslo

Bukkejakt inkl sesongkort for småvilt i Østmarka kort vei fra Oslo. 1, 2,3 og 7-dagerskort til gode priser. Spennende jaktopplevelser i umiddelbar nærhet i Rausjømarka i Østmarka.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Kjør E6 fra Ryenkrysset, ta til Enebakk ved Klemetsrud og følg Enebakkveien RV 155 til Fjell og ta til venstre. Følg skilt mot Vangen skistue. Stor parkeringsplass ved Byserermosan. God tur!

OBS! Dårlig med dekning i hele Rausjømarka. Husk å løse kort før du

drar!

Viktige datoer


01.06.2015 kl. 09:00

Om oss

Rausjømarka JFF er en liten forening dannet av Rausjømarka vel. I tillegg til jaktkortsalg driver vi fiskeutsett i Rausjø, Stuttjern, Forfoten, Mosjøen, Luttjern, Tonevann, Grastjern, Liseterpytten og Maritjern.

Kontakt oss

Rausjømarka JFF

Lars Nylund

90990882

le.nylund@yahoo.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rausjømarka strekker seg fra Eriksvann i nordvest, Nordbysjøen i nordøst, Bindingsvann i sørvest og Forfoten i sørøst. 

Jaktregler

 

REGLER FOR SMÅVILT- OG RÅDYRJAKT I RAUSJØMARKA FOR EJFF

 

 

 • Landets jaktlov gjelder.

   

 • Jakttiden følger i hovedsak gjeldende "Forskrifter om alminnelige jakttider og jaktmåter m.m. Jakten avsluttes iht. nevnte forskrift eller senest 23.12. Fellefangst kan også foregå etter 23.12 dersom dette er iht. forskriftene. Jakt på rev, mår og villmink tillates frem til 15. mars – uten bruk av hund.

   

 • Innenfor Østmarka Naturreservat er det kun tillatt å jakte på rådyr, hare, rev og mink.

   

 • Under bukkejakta i perioden 10.08 - 25.09 skal det brukes rifle. Minste kaliber er .222.

   

 • Det er tillatt å bruke hund under jakta i henhold til forskrifter. Enhver hundeeier må ta nødvendige hensyn til andre. Hvis forholdene tilsier det, kan grunneier innskrenke retten til bruk av hund.

 

 • Bukkekortet inkluderer småviltjakt for hele sesongen. På dette kortet kan man felle til sammen et rådyr. Bukk under bukkejakta eller et rådyr under småviltjakta fra 25.09. Sesong småvilt starter 10.09.

 

 • Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

   

 • Eiendomsgrenser/valdgrenser og forskrifter for Østmarka Naturreservat skal respekteres. Jaktkortet gir ikke rett til å bruke bomveiene.

   

 • Det kan drives småviltjakt under elgjakten, men ikke i de deler av terrenget hvor elgjakten foregår. Aktuelt terreng for elgjakt skal være avmerket på oppslagstavlen ved Bysetermåsan, men vær oppmerksom på at drevet kan forflytte seg utover de oppgitte grenser den dagen.

 •  

 • OBS ! Felt rådyr og bever skal rapporteres til jaktutvalget umiddelbart. v/ Lars Nylund tlf 9099 0882.

   

 • Brudd på retningslinjer som her er gitt samt brudd på viltlov og viltforskrifter medfører inndraging av jaktkort, og kan medføre at kortinnehaver blir utelukket for framtidig jakt i terrenget.

 

 

    Grunneier, Oslo kommune, henstiller nå jegere til å spare brunfugl. De mener det er nedadgående bestand.

 

Jaktoppsyn.

 

"Bymiljøetaten (tidl. Friluftsetaten, Skogvesenet osv.) har grunneieransvaret for all skog Oslo kommune eier, inkludert jakt- og fiskerettigheter. Innenfor Oslo kommune er vi også forvaltningsmyndighet på vilt, fisk og friluftsliv. Vi er tre heltidsansatte som driver naturoppsyn i Nord- og Lillomarka, Indre Oslofjord og Østmarka. Selv om salg av jaktkort i Rausjømarka drives av Rausjømarka JFF og Enebakk JFF er vi i Bymiljøetaten også interessert i å drive jaktoppsyn. Vi slår gjerne an en prat med jegere i jaktsesongen, og som grunneier er vi primært interessert i at jegere har løst jaktkort. Vi ser til at jakten foregår innenfor både privatrettslige regler og offentligrettslige regler. Noen av oss har begrenset politimyndighet, slik at jegeravgiftskort og våpenkort kan kontrolleres. De siste årene har samtlige jegere vi har kontrollert under oppsyn hatt nødvendige papirer i orden. Samtidig mottar vi henvendelser om at noen jegere utøver jakten på en måte som helst ikke burde funnet sted (blant annet andejakt svært nære hyttene ved Rausjø). Tidsbruken på jaktoppsyn i Rausjømarka varierer. Ofte gjøres de samtidig som vi utfører andre oppgaver i området, men noen dager er vi også ute på rent jaktoppsyn." 

 

Øystein Kolseth 

Skog- og naturoppsynsleder Østmarka  

Skog og landskap Bymiljøetaten Oslo kommune 

Telefon (mobil): + 47 913 58 612 

Sentralbord: 21 80 21 80