Bukk- og småviltjakt i Rausjømarka nært Oslo

Bukkekort med sesong småvilt, småvilt sesong- og ulike dagskort. Spennende jaktopplevelser i umiddelbar nærhet i Rausjømarka i Østmarka.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


19.04.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Rausjømarka JFF

Lars Nylund

90990882

le.nylund@yahoo.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Rausjømarka JFF er en liten forening dannet av Rausjømarka vel. I tillegg til jaktkortsalg driver vi fiskeutsett i Rausjø, Stuttjern, Forfoten, Mosjøen, Luttjern, Tonevann, Grastjern, Liseterpytten og Maritjern.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rausjømarka strekker seg fra Eriksvann i nordvest, Nordbysjøen i nordøst, Bindingsvann i sørvest og Forfoten i sørøst. 

Jaktregler

 

REGLER FOR SMÅVILT- OG RÅDYRJAKT I RAUSJØMARKA FOR RJFF

 

 •  Landets jaktlov gjelder.

 

 • Jakttiden følger i hovedsak gjeldende "Forskrifter om alminnelige jakttider og jaktmåter men jakt på alt småvilt tillates først fra 10. september. Jakt på råbukk i henhold til lovverk fra 10. august og trening av hund fra 21. august er tillatt. All jakt skal foregå i forsvarlig avstand fra hytter, turstier og plasser der turgåere samler seg. Spesiellt gjelder dette jakt på andefugler. Jakten avsluttes i henhold til nevnte forskrift eller senest 23.12. Fellefangst kan også foregå etter 23.12 dersom dette er i henhold til forskriftene. Jakt på rev, mår og villmink tillates frem til 15. mars – uten bruk av hund, så fremt jeger har sesongkort.

 

 • Innenfor Østmarka Naturreservat er det kun tillatt å jakte på rådyr, hare, rev og mink.

 

 • Under bukkejakta i perioden 10.08 - 25.09 skal det brukes rifle. Minste kaliber er 222.

 

 •  Det er tillatt å bruke hund i henhold til forskrifter. Enhver hundeeier må ta nødvendige hensyn til andre. Hvis forholdene tilsier det, kan grunneier innskrenke retten til bruk av hund. Småvilt sesongkort inkluderer jakt på rådyr, men skal avtales før jaktstart. Kortet for rådyr forutsetter at jeger har egen avtale med ettersøksekvipasje. Avtalen må sendes kontaktperson i RJFF før jakta starter.

 

 • Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Ved henvendelse til jaktutvalget er det mulig å kjøpe gjestekort for de som har hovedkort.

 

 • Eiendomsgrenser/valdgrenser og forskrifter for Østmarka Naturreservat skal respekteres. Jaktkortet gir ikke rett til å bruke bomveiene.

 

 •  Det kan drives småviltjakt under elgjakten, men det er mulig for småviltjegere å sjekke i hvilke deler av terrenget hvor elgjakten foregår for så å unngå å jakte i samme område. Aktuelt terreng for elgjakt skal være avmerket på oppslagstavlen ved Bysetermåsan, men vær oppmerksom på at drevet kan forflytte seg utover de oppgitte grenser den dagen.

 

 • Jaktrapport skal uansett sendes Rausjømarka JFF på Inatur.no OBS! Felt rådyr skal også rapporteres på mail til jaktutvalget umiddelbart.  Kjønn, alder, tid og sted til  le.nylund@yahoo.no

 

 • Brudd på retningslinjer som her er gitt samt brudd på viltlov og viltforskrifter medfører inndraging av jaktkort, og kan medføre at kortinnehaver blir utelukket for framtidig jakt i terrenget.

 

 • Jaktkort kan ikke benyttes til noen form for organisert eller kommersiell virksomhet uten spesiell tillatelse fra Rausjømarka JFF og grunneier.

 

  

 

    Grunneier, Oslo kommune, henstiller nå jegere til å spare brunfugl. 

 

Jaktoppsyn.

 

"Bymiljøetaten (tidl. Friluftsetaten, Skogvesenet osv.) har grunneieransvaret for all skog Oslo kommune eier, inkludert jakt- og fiskerettigheter. Innenfor Oslo kommune er vi også forvaltningsmyndighet på vilt, fisk og friluftsliv. Vi er tre heltidsansatte som driver naturoppsyn i Nord- og Lillomarka, Indre Oslofjord og Østmarka. Selv om salg av jaktkort i Rausjømarka drives av Rausjømarka JFF og Enebakk JFF er vi i Bymiljøetaten også interessert i å drive jaktoppsyn. Vi slår gjerne an en prat med jegere i jaktsesongen, og som grunneier er vi primært interessert i at jegere har løst jaktkort. Vi ser til at jakten foregår innenfor både privatrettslige regler og offentligrettslige regler. Noen av oss har begrenset politimyndighet, slik at jegeravgiftskort og våpenkort kan kontrolleres. De siste årene har samtlige jegere vi har kontrollert under oppsyn hatt nødvendige papirer i orden. Samtidig mottar vi henvendelser om at noen jegere utøver jakten på en måte som helst ikke burde funnet sted (blant annet andejakt svært nære hyttene ved Rausjø). Tidsbruken på jaktoppsyn i Rausjømarka varierer. Ofte gjøres de samtidig som vi utfører andre oppgaver i området, men noen dager er vi også ute på rent jaktoppsyn." 

 

Øystein Kolseth 

Skog- og naturoppsynsleder Østmarka  

Skog og landskap Bymiljøetaten Oslo kommune 

Telefon (mobil): + 47 913 58 612 

Sentralbord: 21 80 21 80

Veibeskrivelse

Kjør E6 fra Ryenkrysset, ta til Enebakk ved Klemetsrud og følg Enebakkveien RV 155 til Fjell og ta til venstre. Følg skilt mot Vangen skistue. Stor parkeringsplass ved Byserermosan. God tur!

OBS! Dårlig med mobildekning i hele Rausjømarka. Husk å løse kort før du

drar!