Saltenkortet - Salten - Småvilt - Statskog

O.B.S Sjekk jakttrykk før du kjøper kort.Jaktfeltet du ønsker å jakte rype i kan være fullt eller stengt. Aktivering av kort i 2020 vil ikke kunne gjøres før 1.sep.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And

Kjøp kort her. Kortene må aktiveres før jakt for å være gyldige

Sjekk jakttrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


30.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

SALTENKORTET.

OBS VIKTIG! Fra og med jaktsesongen 2017/2018 innføres det en mer differensiert forvaltning av rype og skogsfugl. I områder med høyt jaktpress er det innført en begrensning i hvor mange som slipper til hver dag. Det er heller ikke lengre mulig å jakte i mer enn ett område per dag. 

  

Jaktkortene må "aktiveres" før de er gyldige for jakt på rype og skogsfugl. På inatur.no  registrerer du hvilke områder og dager du skal jakte. Etter aktivering vil du få tilsendt en kvittering. Denne må medbringes på jakt som dokumentasjon på gyldig jaktkort. Et jaktkort som ikke er aktivert er ikke gyldig for jakt på rype og skogsfugl. I etterkant av jakten må du levere fangstrapporter. Dette gjøres også via inatur.no. 

Aktivering av jaktkort er en metode som benyttes for å sikre bedre fangstrapportering.

 Kunnskapen som innhentes gjennom fangstrapporteringen brukes i arbeidet for å sikre en god og levedyktig bestand i mange år fremover.

 

«Dersom du ønsker å jakte på andre småviltarter enn ryper eller skogsfugl (eksempel hare) i et område som er stengt eller fullaktivert  må du sende en e-post til friluftstorget@statskog.no  Du må oppgihvilken jakt du ønsker å utøve og navn, adresse, telefonnummer og kortnummer . Friluftstorget vil sende deg et bekreftende svar som du tar med på jakt, sammen med jaktkortet. Jakten rappoteres manuelt på tilbudssiden.»

 

PRAKTISK INFORMASJON OM AKTIVERING AV JAKTKORT:

 

• 10dager før jaktkortets startdato kan du aktivere jaktdager.

 

• Du kan da aktivere 10 dager frem i tid fra dagens dato. (Den dagen du utfører aktiveringen)

 

•  Fangstrapportering.

         For å kjøpe nye jaktkort eller aktivere flere jaktdager, må du levere fangstrapporter.

 

• Når må jeg levere fangstrapport?

         Først når en aktivert jaktperiode er over, må du levere fangstrapport. Har du f.eks. kjøpt tre dagskort vil du først når dag tre er over, måtte levere fangstrapport for å aktivere nye dager.

 

Har du et sesongkort gjelder en 7 dagers regel.

         Det betyr at du senest 7 dager etter siste aktiverte dag må levere fangstrapport. Da vil du kunne aktivere 10 nye jaktdager.

 

• Er du utenfor nettdekning og trenger hjelp til å aktivere kort?

         Ta kontakt med Statskog på tlf: 74 21 30 00, eller Inatur på tlf: 74 21 30 90

 

• Planlegger du å jakte i forskjellige områder samme dag?

         Fra og med 2017 kan du bare jakte i det området du har aktivert, dette er på grunn av at det er antallsbegresning i noen områder.

 

SMÅROVVILTKORT Finner du her: 

https://www.inatur.no/jakt/5110b676e4b0b1fc6e2904b4/statskogs-smarovviltkort

 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

 

Tidspunkt for aktivering av jaktkort blir fra og med mandag 5. oktober endret fra midnatt til kl 21:00. 

 

Dvs at du da kan aktivere ditt jaktkort for 15. oktober allerede fra kl 21:00 på kvelden den 5. og slipper 

å vente til midnatt som tidligere.  

Andre aktuelle tilbud