Flott småviltjakt i høyfjellet - Hjelmeland statsallmenning

Rype- og harejakt i flott høyfjellsterreng. Deler av terrenget er lett tilgjengelig fra bilvei. Turistforeningens løypenett går gjennom deler av statsallmenningen.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Området ligger 2-3 timers biltur, inklusiv ferge, fra Stavanger. Se forøvrig kort.

Viktige datoer


01.06.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Magnar Viga, Hjelmeland fjellstyre

95038544

hjelmeland@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

3 ryper pr.dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Rype- og harejakt i flott høyfjellsterreng. Deler av terrenget er lett tilgjengelig fra bilvei. Turistforeningens løypenett går gjennom deler av statsallmenningen. Dette året er det høy vannstand i Blåsjø, og dermed lett å komme rundt i  terrenget med båt. I området ved Førrevassdammen og ved Beinlei er det mulig å sette ut båt. Veien fra Oddatjønn til Beinlei blir stengd 1. oktober.

Fjellstyret disponerer to hytter; Fossen og Blåfjellhytta. Dette er åpne hytter, velegnet for deg som trenger overnattingssted når du skal jakte, fiske eller bare nyte frilufslivet.

Hovedbildet viser området rundt sone 1 - Fossen

 

Generell beskrivelse

Jaktbart areal er 80.000 da. Store deler av terrenget er tilgjengelig med båt når Blåsjø ikke er nedtappet.

Bestand 
Fjellrype og hare. Varierende bestand. Vi oppfordrer til beskatning av rovvilt. Kommunen premierer felt rødrev.

I de senere år har det vært synkende bestand av fjellrype. .

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Høyfjell, lettgått terreng.

 

Lenker:

Jaktregler

Generelle jaktregler gjelder. 
Vedrørende innen-/utenbygdskort 1. jaktuke. Dersom jaktkort til innenbygds ikke er utsolgt innen en uke etter salgsstart, blir kortene lagt ut for salg til utenbygds.

Baglimit: 1 dag 3 ryper, 3 dager 6 ryper.