Flott småviltjakt i høyfjellet - Hjelmeland statsallmenning

Rype- og harejakt i flott høyfjellsterreng. Deler av terrenget er lett tilgjengelig fra bilvei. Turistforeningens løypenett går gjennom deler av statsallmenningen.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Området ligger 2-3 timers biltur, inklusiv ferge, fra Stavanger. Se forøvrig kort.

Viktige datoer


16.06.2018 kl. 09:00

Om oss

Sjekk Hjelmeland fjellstyre sine Facebook eller hjemesiden.

Kontakt oss

Magnar Viga, Hjelmeland fjellstyre

95038544

hjelmeland@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

3 ryper pr.dag eller tot 6 ryper pr jeger.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Rype- og harejakt i flott høyfjellsterreng. Deler av terrenget er lett tilgjengelig fra bilvei. Turistforeningens løypenett går gjennom deler av statsallmenningen. Dette året er det høy vannstand i Blåsjø, og dermed lett å komme rundt i  terrenget med båt. I området ved Førrevassdammen er det mulig å sette ut båt. Veien fra Oddatjønn til Beinlei er vedtatt stengd for allmedheten fra 2020 av NVE. Vedtaket er påklaget.

Fjellstyret disponerer 4 hytter;Benlei, Hawaii, Fossen og Blåfjellhytta.

Blåfjellhytta (16 liggeplasser) er en åpne hytte. Hawaii (10 ligge plasser) Benlei (5/6 liggeplasser) og Fossen (4 liggeplasser) må bestilles i jakttiden (se kontakt info send mail til hjelmeland@fjelstyrene.no). Velegnet for deg som trenger overnattingssted når du skal jakte, fiske eller bare nyte frilufslivet. Vi ønsker at alle som leie jakt hos oss bruker våres hytter, alle hytten kan bookes på Inatur før jakten, men under jakten må de bestilles hos fjellstyret.

 

Tiltak ihht Korona må til en hver tid følges! se info smittevernsinfo på Inatur.no

Hovedbildet viser området rundt Fossen

 

Generell beskrivelse

Jaktbart areal er ca 110.000 da. Store deler av terrenget er tilgjengelig med båt når Blåsjø ikke er nedtappet.

Bestand 
Fjellrype og hare. Varierende bestand. Vi oppfordrer til beskatning av rovvilt.

I de senere år har det vært synkende bestand av fjellrype så vi ber våres jegre ta hensyn til bestanden. Husk baglimiten veldig viktig visst vi skal bevare bestande i fremtiden.

 

Jakten kan stenges om ny info angående bestand o.l senest medio august.

 

Det er ikke lov og bruke fuglehund på Hjelmeland-statsallmenning. 

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Høyfjell, lettgått terreng.

 

Lenker:

Jaktregler

Generelle jaktregler gjelder. 

Baglimit: 1 dag 3 ryper totalt 6 ryper.