Småviltjakt i Spydeberg

Småviltjakt på Stegen og Vassbygda, nord i Spydeberg.

Arter

  • Hare
  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • And
  • Spurvefugler
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Spydeberg Grunneierlag

Nina Hoff

41802211

spydeberggrunneierlag@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sone 1(øst): Kuppert fjellterreng med furuskog. Mye myr, og teiger med granskog.

Sone 2(vest): Skogsterreng

Jaktregler

Landets jaktlov gjelder. Hver enkelt jeger må respektere jaktvaldgrensene, utøve human jakt,

og ta hensyn til omgivelsene. NB! Det er enkelte områder som er forbudt for småviltjakt, de er skravert ut i kartet. 
Områdene rundt Skimtefjell er et aktivt turterreng, særlig søndager.
Ingen jakt på skogsfugl i sone 2 (vest). Hunnfuglen er fredet i Sone 1 (øst).

Jakt på innmark (due/gås/rev) må avtales med hver enkelt grunneier.

Det er kun tillatt med en hund pr jeger. Småviltjakt må ikke foregå  i tiden 5. - 15. okt pga elgjakt.         

Bruk av rifle på fuglejakt er ikke tillatt.

Vedlagte filer