Småviltjakt i Nordsjø, Steinkjer

By Brug AS tilbyr småviltjakt på skogsfugl og rype på eiendommen Nordsjø i Øvre Kvam i Steinkjer.

Arter

  • Lirype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Kontakt selger

By Brug AS

Kjell-Erik Hansen

93244113

keh@bybrug.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

By Brug AS eier skogeiendommer i kommunene Steinkjer, Verdal og Snåsa.

På eiendommen Nordsjø i Steinkjer kommune tilbys både småviltjakt og storviltjakt. I tillegg selges fiskekort for alle fiskevann på eiendommen. Det er også mulighet for å leie hytte.

Jaktkvoter

Rype er fredet hele sesongen. Det er en dagskvote på 2 skogsfugler pr. dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jakta foregår i fire terreng:


Nordsjø øst: Ca 15.550 daa. 200 – 550 m.o.h.
Nordsjø: Ca 22.500 daa. 200 – 525 m.o.h.
Avunna: Ca 10.900 daa. 250 - 500 m.o.h.

Nordsjø Vest: Ca 21.000daa


Områdene består av et variert skogsterreng med blanding av gammel og ung skog, myrpartier, barblandingsskog og snaufjell.

Alle fire jaktområdene domineres av typisk skogsfuglterreng, men har også innslag av rypeterreng

Fra 02.10 til jakttidens slutt, med unntak av perioden 10.10 – 16.10, selges det kort for hele området samlet. Muligheter for hytteleie.
Overnatting skjer i hyttene Fiskløysstua i Nordsjø Øst og Nordsjøstua i Nordsjø. Både Fiskløysstua og Nordsjøstua ligger ved bilveg. I hyttene er det oppvarming med ved, kokemuligheter med propan og belysning med parafin og solcelle.Norsjø øst består av ca 15.550 daa og ligger 200 – 550 m.o.h. Jaktområdet domineres av typisk skogsfuglterreng, men har også innslag av rypeterreng.

 

Kart over Nordsjø Fjellområde, last ned

Jaktregler

Generelle jaktregler gjelder.

Det er en kvote på to ryper pr dag.

Andre aktuelle tilbud