Smårovviltkort - Fron statsalmenning

Fron fjellstyre oppfordrer til jakt på smårovvilt. Jaktkortet gjelder for jakt på smårovvilt i hele statsallmenningen.

Arter

  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Jaktregler

Jaktkortet gir rett på følgende arter: Rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke,ravn, skjære, nøtteskrike.

Feller skal merkes med navn og adresse.