Smårovviltkort - Fron statsalmenning

Fron fjellstyre oppfordrer til jakt på smårovvilt. Jaktkortet gjelder for jakt på smårovvilt i hele statsallmenningen.

Arter

  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

92226453, 41238073

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Kart: Jakt- og fiskekart for Fron (Skåbu)

Jaktregler

Jaktkortet gir rett på følgende arter: Rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke,ravn, skjære, nøtteskrike.

Feller skal merkes med navn og adresse.

Andre aktuelle tilbud