Smårovviltjakt i statsallmenningene i Ringebu

Prøv ei spennende jakt i statsallmenningene i Ringebu

Arter

  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

www.ringebu-fjellstyre.org

Ringebu fjellstyre forvalter de tre statsallmenningene i Ringebu, på til sammen 560.000 da. Disse er Ringebu Østfjell statsallmenning på 355.000 da, Imsdalen statsallmenning på 110.000 da og Hirkjølen statsallmenning på 95.000 da.

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

973 08 940, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Jaktkortet gir tillatelse til jakt og fangst på smårovvilt  i perioden 1. januar til 23. desember, innenfor de enkelte arters jakttid bestemt i Forskrift om jakt- og fangsttider. Det er tillatt å jakte på rødrev, villmink, mår, røyskatt, mårhund, korp, kråke og skjære.

Bruk av hund er tillatt i perioden 15.9.-23.12. Eventuelle feller skal merkes med navn, adresse og telefonnummer. Jegeren plikter å sette seg inn i generelle regler for jakt og fangst.

 

Jaktrapport sendes på mail til fjellstyret etter endt jakt: ringebu@fjellstyrene.no

 

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning er det viktig at fuglene ikke forstyrres unødvendig, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor har Mattilsynet stansa jakt og fangst på en del fuglearter i Sør- Norge, blant anna i Innlandet fylket, som Ringebu er en del av.

Arter som jaktforbudet gjelder: Kråke, skjære, ravn, storskarv, og andefugler. Les mer her: Informasjon til jegere | Mattilsynet

Jaktregler

Se detaljert beskrivelse over og Rovviltkort mal.

Andre aktuelle tilbud