Smårovvilt Meråker

AS Meraker Brug og Meråker Grunneierlag tilbyr ett felles jaktkort for smårovvilt. Jakt på mange spennende arter på store områder. Prima terreng og muligheter!

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Gaupe
  • Mår
  • Spurvefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

AS Meraker Brug og Meråker Grunneierlag disponerer store deler av de jaktbare arealer i Meråker.

Kontakt oss

AS Meraker Brug

Jakob Haugen

99 23 25 33

jakob@merakerbrug.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vi har laget et tilbud til deg som vil jakte smårovvilt, men som ikke nødvendigvis jakter annet småvilt. Her har vi et kort som er billig og enkelt å administrere for oss og lett tilgjengelig for deg som jeger. Det er på de fleste av våre eiendommer god tilgang på smårovvilt, så sjansen for å få en fin jakttur er absolutt til stede! 

 

Det vises til forskrift om jakt og fangsttider fra Miljødirektoratet. Forskriften fornyes normalt hvert femte år. Grunneier forbeholder seg retten til å endre jakttidens lengde i løpet av jaktperioden. Kortet gjelder kalenderåret. Ungdommer t.o.m 18 år får 50% rabatt på kortprisen.

 

Kortet gir innehaver rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt, innenfor gjeldende jakt- og fangsttider, på grunneiernes arealer i Meråker. Artene kortet gjelder for er rødrev, mår, røyskatt, villmink, mårhund, grevling, kråke, ravn og skjære.

Jaktkort for smårovvilt gjelder også som grunneiernes tillatelse der myndighetene åpner for jakt på artene gaupe og jerv.

Jaktkort skal alltid medbringes under jakt.

 

Utlegging av åte og jaktbåser for rødrev og jerv krever spesiell tillatelse fra grunneier. Det samme gjelder for oppsett av kråkefeller. Ta kontakt for avklaring av mulighetene.

Kortet gir tillatelse for bruk av feller for fangst av mår, røyskatt og villmink. Fellene skal merkes tydelig med navn og mobilnummer.

Det er ikke tillatt å løsne skudd på innmark uten grunneiers tillatelse.

 

Fangstrapportering er obligatorisk. Det er viktig at fangstrapport leveres inn selv om du ikke har skutt/fanget noe.

Ved kjøp av smårovviltkortet godtar du at du skal forevise jaktkortet og jaktutbytte sammen med gyldig legitimasjon ved grunneiers kontroll.

Jaktkort refunderes ikke.

 

Innehavere av kortet plikter å ta hensyn til annen ordinær jakt som foregår i våre terreng. Spesielt tenker vi her på utøvelse av hundejakt etter smårovvilt i de viktigste periodene hvor det foregår småviltjakt og storviltjakt. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med rettighetshavere for informasjon og avklaring. Kortordningen vil evalueres etter første sesong.


Overtredelse av viltlovgivning med tilhørende forskrifter kan føre til anmeldelse, inndragning av jaktkort og nekt av jakt på eiendommene i framtiden.

 

 


 

 

Jaktregler

Vanlige jaktregler ihht gjeldende lover og forskrifter fastsatt av Miljødirektoratet. Se forøvrig bestemmelsene i beskrivelsen ovenfor.