Jaktkort for smårovvilt i Vågå kommune - utanbygds.

Jaktkortet omfattar heile Vågå kommune, utanom: Nedre Heimdalen, Tolstad, Holungsfjellet sameige og Finndalen statsalm (den delen som ligg i Vågå).

Arter

  • Småvilt
  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Jaktkortet er eit samarbeid mellom Vågå fjellstyre og dei fleste grunneigarar/ grunneigarlag i kommunen. Jaktkortet gjeld ikkje på desse eigendomane: Nedre Heimdalen, Tolstad, Holungsfjellet sameige og Finndalen statsallmenning (den delen som ligg i Vågå) (Kartet til høgre viser jaktområdet).

Innanbygds tek kontakt direkte med fjellstyrekontoret for å løyse kortet.

Kontakt oss

Vågå fjellstyre

61293737

vaga@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Jaktkortet dekkjer det meste av Vågå kommune. Innanfor eit så stort område finn ein sjølvsagt eit svært vekslande landskap. Området strekkjer seg frå sentrumsnære områder, dyrka mark og skogkledde lier til dei høgste toppane på over 2300 moh.

Målet med å ha eit eige jaktkort for smårovvilt er å få meir felling av desse artane fordi ein reknar det som positivt for matnyttig småvilt, rådyrkillingar og husdyr (lam). I tillegg ynskjer ein å heve statusen for slik jakt, og få eit betre jakttilbud i kommunen. Vågå fjellstyre administerer ordninga, og tek seg av kortsalg, statistikk mm. Du finn meir opplysningar på Vågå fjellstyre si heimeside: www.vaga-fjellstyre.no I menyen til venstre på heimesida finn du eit eige punkt som går på dette med jakt på smårovvilt.
  

Lenker

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

 

Jaktregler

Jegaren skal alltid bera jaktkortet på seg ved utøving av jakta.

Jaktkortet gjeld for desse artane: Raudrev, mår, mink, røyskatt, grevling, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike, jakttidene er som i Forskrift om jakt- og fangsttider 2012-2017/ 2017-2022.

Det er tillatt med jakt med hund på rev frå 1. november. Ved jakt på dyrka mark, nær bebyggelse, må det innhentast løyve frå grunneigar. Ved utlegging av åte må det og innhentast løyve frå grunneigar.