Småviltjakt i Raudlio, Bjørnafjorden Kommune

Flott vestlandsterreng med kort kjøreavstand fra Bergen. Terrenget byr på flotte naturopplevelser og muligheter for litt skogsfugl i sekken.

Arter

 • Småvilt
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Bergens Jæger- og Fiskerforening. Informasjon om oss og våre tilbud finner du på vår hjemmeside. 

Kontakt oss

Bergens Jæger- og Fiskerforening

Paal Chr. Breivik

95815279

breivik.paal@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

For tiur er kvoten satt til 1 stk pr. dag. Røy er fredet.

 

Vi anbefaler jegere å ta ut predatorer i terrenget (les mer om predatorjakt på http://bjf.no/predatorjakt/).

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dette er et utrolig flott terreng som byr på mange flotte naturopplevelser i typisk vestlandsnatur. Terrenget byr på middels bestand av småvilt. Er du heldig kan du også treffe på storfugl i løpet av en jaktdag i terrenget. I rugdesesongen (november/desember) kan du tidvis treffe på godt med rugde.

 

Alle som kjøper kort for småviltjakt varsler på sms til hovedjaktleder for hjortejakten, Paal Breivik, på 95815279 med navn, dato og hvor mange dager det skal jaktes. Dette for at det best kan legges til rette for samjakt på både småvilt og storvilt. Hjortejakt foregår i området hele sesongen (01.september - 23.desember), spesielt i helgene vil det tidvis være mange hjortejegere i deler av terrenget.

 

Om du ønsker å kombinere jakten med fiske så finner du tilbud om dette her

 

NB! Det er ikke lov å kjøre forbi gården til Gåssand. Det skal parkeres på den ordinære parkeringsplassen ved Hatleli. Viktig at dette overholdes, de(n) som blir tatt for å ikke overholde dette vil kunne miste retten til å løse jaktkort i Rødlia på senere tidspunkt.

Jaktregler

 • Jaktkortet gjelder jakt på ender (fra og med 21.august), rugde, tiur, orrfugl (fra og med 10.september) og predatorer (etter lovlig jakttid for artene).
 • Vi oppfordrer til uttak av predatorer i terrenget. Les mer på http://bjf.no/predatorjakt/.
 • Dagskvote på tiur er 1 stk pr. dag. Røy er fredet.
 • Det er totalt tilgjengelig 4 jaktkort pr. dag hvorav 2 stk med hund og 2 stk uten hund. 
 • Jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort, kart over jaktterreng og medlemsbevis (ved medlemsrabatt) skal alltid medbringes under jakt og fremvises ved oppsyn. 
 • Hunder som slippes i terrenget skal ha sauerenhetsbevis. 
 • Vis hensyn til andre jegere og turfolk i terrenget. 

Jakttips

Det er samjakt i terrenget. Det vil si at det er både småvilt- og storviltjegere i terrenget samtidig. Dette respekteres av begge parter. For å gå i deler av terrenget hvor det ikke er pågår hjortejakt må du avtale dette på forhånd med ukejaktleder. Kontaktinformasjon til ukejaktleder kan fås ved henvendelse til hovedjaktleder for hjortejakten på tlf 95815279 (sms).

Andre aktuelle tilbud