Småviltjakt i Raudlio, Bjørnafjorden Kommune

Flott vestlandsterreng med kort kjøreavstand fra Bergen. Terrenget byr på flotte naturopplevelser og muligheter for litt vilt i sekken.

Arter

 • Småvilt
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Andre

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Bergens Jæger- og Fiskerforening. Informasjon om oss og våre tilbud finner du på BJFs hjemmeside. 

Kontakt oss

Bergens Jæger- og Fiskerforening

Nikolai Rypdal Tallaksen

92244420

nikolairt@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Storfugl (tiur og røy) og orrfugl (orrhane og orrhøne) er fredet hele sesongen.

Vi anbefaler jegere å ta ut predatorer i terrenget (les mer om predatorjakt på BJFs predatorjaktsider).

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dette er et utrolig flott terreng som byr på mange flotte naturopplevelser i typisk vestlandsnatur. Terrenget byr på middels bestand av småvilt. Er du heldig kan du også få øye på  storfugl i løpet av en dag i terrenget. Tiur og orrfugl (begge kjønn) er fredet i hele jaktperioden. I rugdesesongen (november/desember) kan du tidvis treffe på godt med rugde.

Alle som kjøper kort for småviltjakt varsler på sms til en av jaktlederne for hjortejakten, Nikolai Rypdal Tallaksen, på 92244420 med navn, dato og hvor mange dager det skal jaktes. Dette for at det best kan legges til rette for samjakt på både småvilt og storvilt. Hjortejakt foregår i området hele sesongen (01.september - 23.desember).

Terrenget er ikke åpent for småviltjakt fra og med fredag til og med lørdag hver uke. 

Om du ønsker å kombinere jakten med fiske så finner du tilbud om dette her: Fiskekort i Raudlio

NB! Det er ikke lov å kjøre forbi gården til Gåssand. Det skal parkeres på den ordinære parkeringsplassen ved Hatleli. Viktig at dette overholdes, de(n) som blir tatt for å ikke overholde dette vil kunne miste retten til å løse jaktkort i Rødlia på senere tidspunkt.

Jaktregler

 • Jaktkortet gjelder jakt på ender (fra og med 21.august), rugde (fra og med 10.september) og predatorer (etter lovlig jakttid for artene).
 • Orrfugl og storfugl er fredet.
 • Vi oppfordrer til uttak av predatorer i terrenget. Les mer på BJFs predatorjaktsider.
 • Det er totalt tilgjengelig 4 jaktkort pr. dag hvorav 2 stk med hund og 2 stk uten hund. 
 • Jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort, kart over jaktterreng og medlemsbevis (ved medlemsrabatt) skal alltid medbringes under jakt og fremvises ved oppsyn. 
 • Det er samjakt i terrenget. Det vil si at det kan være både småvilt- og storviltjegere i terrenget samtidig. Dette respekteres av begge parter. For å gå i deler av terrenget hvor det ikke er pågår hjortejakt må du avtale dette på forhånd med ukejaktleder. Kontaktinformasjon til ukejaktleder kan fås ved henvendelse til en av jaktlederne for hjortejakten på tlf 92244420 (sms).
 • Hunder som slippes i terrenget skal ha sauerenhetsbevis. 
 • Vis hensyn til andre jegere og turfolk i terrenget. 

Andre aktuelle tilbud