Rypejakt i Drevfjellet i Ljørdalen, Trysil

Spennende rypejakt i et av våre beste terreng i Ljørdalen. her finnes normalt gode bestander av lirype. Begrenset salg av dagskort. Fra og med 2018, jakt fra 10.september.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


15.05.2020 kl. 09:00

16.03.2020 kl. 09:00

16.04.2020 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Jaktterreng på cirka 36000 dekar, og består av en blanding av åpne fjellområder, skog og myr. Høyeste punkt er på 1025 meter over havet.

 

Terrenget benyttes ellers som prøveterreng, og innehar ofte bra med rype. På øst- og vestsiden av jaktfeltet er det gode områder for skogsfugl.

 

Se www.statskog.no for kvote.

 

Oppsynet i jaktterrenget utføres av Statens naturoppsyn.

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

 

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

 

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

 

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)