Småviltjakt Røldal Statsalmenning

Statsallmenning i Ullensvang kommune, Hordaland. Totalareal: 350.000 daa – Høgfjell. Kortet gjeld småviltjakt utan hund. Merk forskjell på kort for INNANBYGDS OG UTANBYGDS

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Rødrev
  • Gjess
  • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Fjellnaturen rundt bygda har mange små og store perler. Dei kan vitjast og nytast, men gjer det utan å setja att spor.
Hjelp oss å ta vare på det me har fått å forvalta.

 

 

 

Kontakt oss

Røldal fjellstyre

Tor Helge H. Temsland

481 03 170

roldal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit 2 ryper/jeger/dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

 

Meir informasjon om Røldal Statsallmenning får du her

 

Røldal fjellstyre tilbyr 1 stk gratis dagskort til alle fyrstgongsjegerar som har avlagt jegerprøven etter 1. januar 2020! Det er og innført ungdomskort for dei mellom 16 og 20 år. Dette gjeld årskort og dagskort. Du får rabatt når du vel det aktuelle kortet.

 

Det er ikkje naudsynt å søkje om småviltjakt. Småviltkort vert seldt berre på Inatur.

 

INNANBYGDS HAR HALV PRIS PÅ KORT og skal velge korttype for innanbygds. Utanbygds kan IKKJE kjøpe desse korta og dei vil ikkje vere gyldige dersom slikt kjøp vert gjort. Kjøpt kort vert ikkje refundert!! (jfr. angrerettsloven § 22 m).

Jaktregler

1. Jakttid 1 oktober tom 28 februar med fråtrekk av lovbestemte jaktfrie dagar.Småviltjakt er tillete mot løysing av jaktkort.

2. Jaktkortet er personleg og kan ikkje overdragast til andre

3 Jeger skal alltid ha gyldig jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort og andre pålagde dokument. Dokument skal framvisast for kontroll når oppsynet krev det.
4 Hund er ikkje tillete under småviltjakt på Røldal SA.

5 Merk at det IKKJE er opna for jakt på hare.

6 Det er opna for jakt på Kanadagås både på smårovviltkortet og på vanleg småvilkort i jakttida for denne.

7 Det er innført kvote på 2 ryper/dag pr jeger. Du kan ikkje samle opp frå dag til dag.

 

 

 

Jakttider og jaktbare arter.

Andre aktuelle tilbud