Småviltjakt Røldal Statsalmenning INNANBYGDS

GJELD BERRE INNANBYGDS BUSETTE I GAMLE RØLDAL KOMMUNE. KORT KJØPT AV ANDRE ER UGYLDIGE OG VIL BLI SLETTA.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Orrfugl
 • Rødrev
 • Gjess
 • And

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Røldal fjellstyre

Steinar Lund

48270778

roldal@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Fjellstyret har sett startdato for sal av jaktkort på småvilt til 1. september. Det blir gjort ei vurdering av bestandssituasjonen før eventuell opning for sal av jaktkort.

Fjellnaturen rundt bygda har mange små og store perler. Dei kan vitjast og nytast, men gjer det utan å setja att spor.
Hjelp oss å ta vare på det me har fått å forvalta.

 

 

 

Jaktkvoter

Baglimit 2 ryper/jeger/dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fjellstyret har på møte 28. november vedteke å stoppe salet av småviltkort resten av sesongen. Korta som er seld er framleis gjeldande.

 

Meir informasjon om Røldal Statsallmenning får du her

 

Røldal fjellstyre tilbyr 1 stk gratis dagskort til alle fyrstgongsjegerar som har avlagt jegerprøven etter 1. januar 2023! Det er og innført ungdomskort for dei mellom 16 og 20 år. Dette gjeld dagskort. Du får rabatt når du vel det aktuelle kortet. 

 

Det er ikkje naudsynt å søkje om småviltjakt. Småviltkort vert seldt berre på Inatur.

 

Jaktregler

 1. Det opnast opp for rjupejakt/småviltjakt f.o.m. 1. oktober t.o.m. 28. februar. Jaktkorta vert lagt ut for sal på Inatur 01.06 kl. 09:00.
 2. Jakt med hund er ikkje tillate, dette gjeld og hund i band.
 3. Det opnast ikkje opp for jakt på hare.
 4. Det kan skytast 2 rjuper per dag per jeger. Ikkje høve til å samle opp frå dag til dag.
 5. Jegerar mellom 16 - 20 år kan kjøpe dagskort med ungdomsrabatt.
 6. Jeger under 16 år (opplæringsjakt), jakter gratis med veiledar. Opplæringsjeger vil, etter avtale med fjellstyre, få ein kvote på 1 rjupa per dag. Veiledar må ha løyst ordinært jaktkort.
 7. Fjellstyret tilbyr smårovviltkort. Jaktkortet er gyldig f.o.m. 1. mars t.o.m. 30. september.
 8. Det opnast for jakt på Kanadagås i jakttida for denne. Ein kan jakte Kanadagås både på smårovviltkortet og småviltkortet.
 9. Fellefangst av villmink er vederlagsfritt etter avtale med fjellstyret. Leiar får fullmakt.

 

Only citizens of Norway can perform hunting in Røldal statsallmenning. Hunting license bought by anyone else will not be valid, and will not be refunded.

Utanbygdsbuande (personar som ikkje bur i Røldal) kan IKKJE kjøpe desse korta og dei vil ikkje vere gyldige dersom slikt kjøp vert gjort. Kjøpt kort vert ikkje refundert!! (jfr. angrerettsloven § 22 m).

 

Jakttider og jaktbare arter.

Andre aktuelle tilbud