Småviltjakt - Smøla

Vårt jaktbare småvilt er en flott ressurs som kan gi svært spennende jaktopplevelser samtidig som de kan gi et godt jaktutbytte.

Arter

  • Hare
  • Gjess
  • And
  • Skarv
  • Vadefugler

Beliggenhet

Kontakt selger

Smøla Grunneierlag

Svein Roksvåg

97598966

s.roksvaag@gmail.com

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Spesielt tallrike arter for Smøla er Grågås, Gressender og Hare.

Våre jaktbare gåsearter er en flott ressurs som kan gi svært spennende jaktopplevelser samtidig som de kan gi et godt jaktutbytte.

 

Jakt på nedside av riksvei mot sjø er ikke tillat.

Jaktkortet gjelder kun for utmark.

Jaktregler

For jakt er det de ordinære jakttidene etter Forskrift om jakt og fangstider som gjelder.
Tidene er som følger:  03.08. til 23.12. Det er ingen døgnregulering.

 

Grågåsjakt 
Områdeinndeling for jakt på grågås
26/7, 30/7, 3/8 og 8/8(kun enkeltdager) mellom kl 03:00 - 10:00

28/7, 1/8, 5/8 og 9/8 mellom kl 16:00 - 22:00

Tillat med jakt på innmark med maskinell slått og
inngjerdet beite som blir gjødslet.
Fra og med 3/8  tillates det i tillegg jakt på de to
utmarksparsellene.
 

Jakt på hare fra 10 september og ut februar.

Tillatt med harehund i januar og februar.

Rypejakt ikke tillatt.

 

Øvrige arter gjelder vanlige jaktregler.

Se generelle jakttider og jaktbare arter her

 

 

Veibeskrivelse

Sørfra med ferge fra Kristiansund via Tustna. Ferge: Sandvika-Edøya.
Nordfra fra Trøndelag til Aure. Ferge: Sandvika-Edøya.
Fergetider finner du på www.fjord1.no
Reiser du rundt øya i bil langs hovedvegen, er turen på ca. 7 mil.
Ellers går det veier på tvers av øya.

Jakttips

Gåsejakt:

En lokkefugl bør i plasseres med nebbet mot vinden. For det er slik villgjess vanligvis plasserer seg. Men en gås som beiter også snu på hode og kropp. Hvor mange lokkegjess man skal bruke avgjør man selv, men det er bedre med flere enn en.

Gjessene finner vi i kort avstand fra der vi til daglig oppholder oss, og dette sammen med rimelige jaktkort gjør sitt til at gåsejakt bør være en attraktiv jaktform for nye og gamle jegere».