Statskog Troms: Småviltjakt i Troms, Ofoten og Vesterålen

Småviltjakt i flotte nordnorske fjellområder. OBS! Jaktfeltet du ønsker å jakte rype i kan være fullt. Sjekk derfor tabell over jakttrykk før du kjøper kort.

Arter

  • Småvilt

Kjøp kort her. Kortene må aktiveres før jakt for å være gyldige

Sjekk jakttrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


30.06.2018 kl. 09:00

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

Les om våre tilbud innen jakt, fiske og hytteutleie på statskog.no

 

Turtips på godtur.no

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

OBS VIKTIG! Fra og med jaktsesongen 2017/2018 er det innført en mer differensiert forvaltning av rypejakta. I enkelte områder med høyt jaktpress er det innført begrensning i hvor mange som slipper til hver dag. Det er heller ikke lengre mulig å jakte i mer enn ett område per dag. I noen områder er kyllingproduksjonen så dårlig, og jaktpresset så høyt at jaktfeltene er stengt.

 

Jegere med dag, uke eller sesongkort kan jakte i hele region Troms (Troms, Ofoten og Vesterålen) utenom i de stengte områdene. De stengte områdene fremgår av vedlagte kart som røde områder. De grønne områdene på kartet er åpne for jakt uten antallsbegrensning på jegere og det en dagskvote på fire ryper.

I de gule områdene er det antallsbegrensning på jegere og en dagskvote på fire ryper. Vi kan derfor ikke garantere at du får jakte der den dagen du ønsker, men samtlige grønne områder er altså åpne hele tida.

Til  deg som skal kjøpe kommunekort; vi ber om at du sjekker hvilke jaktfelt som er åpne. Det er åpne jaktfelt i alle kommuner, men i tre kommuner er det stengte områder. Dessuten er det i seks kommuner antallsbegrensning på jegere og kvoter. Alternativet til kommunekort dersom du mener at det er for få områder som er åpne,  er da å kjøpe et kort som gjelder for hele regionen, dags-, ukes- eller sesongkort. 

Dersom du ønsker å jakte på andre småviltarter enn ryper eller skogsfugl (eks. hare) i et område som er stengt eller fullaktivert ber vi deg sende en forespørsel, sammen med navn, adresse, telefonnummer og kortnummer til friluftstorget@statskog.no. Friluftstorget vil sende deg et bekreftende svar som du tar med på jakt sammen med jaktkortet. Du må da rapportere jakten manuelt på tilbudssiden.

 

Se egnet kart lengre nede på siden.

 

JAKT FOR ALLE - I TROMS, OFOTEN OG VESTERÅLEN

Jaktkortet gir deg mulighet til å jakte i variert og vakker natur på statens grunn i Troms, Ofoten og Vesterålen.

Statens grunn utgjør i Norge hele 60.000 km2, noe som tilsvarer en femtedel av fastlandet. Statskog er med dette den største tilbyder av jakt til allmennheten. Statskog arbeider for at alle skal ha tilgang til jakt og fiske og er blant annet initativtaker til utviklingen av inatur.no.

 

I Troms, Ofoten og Vesterålen gjelder egne regler for aktivering av jaktkort og fangstrapportering.

Jaktkortene må "aktiveres" før de er gyldige. Dette betyr at du må via inatur.no, registrere hvilke områder du ønsker å jakte i, og hvilke dager du er ute på jakt. I etterkant av jakten må du levere fangstrapporter, dette gjøres også via inatur.no.

 

Aktivering av jaktkort en modell som benyttes for å sikre bedre fangstrapportering.

Kunnskapen som innhentes gjennom fangstrapporteringen brukes i arbeidet for å sikre en god og levedyktig bestand i mange år fremover.

 

 

PRAKTISK INFORMASJON OM AKTIVERING AV JAKTKORT:

 

• 14 dager før jaktkortets startdato kan du aktivere jaktdager.

 

• Du kan da aktivere 14 dager frem i tid fra dagens dato. (Den dag du utføerer aktiveringen) 

  • Eksempel: For å få aktivert f.eks de 5 første dagene (10.- 14.) i småviltjakta må man vente til 1. september. (Siste jaktdag man ønsker å aktivere må være innenfor 14 dager før).

 

•  Fangstrapportering.

         For å kjøpe nye jaktkort eller aktivere flere jaktdager, må du levere fangstrapporter.

 

• Når må jeg levere fangstrapport?

         Først når en aktivert jaktperiode er over, må du levere fangstrapport. Har du f.eks. kjøpt tre dagskort vil du først når dag tre er over, måtte levere          fangstrapport for å aktivere nye dager.

 

Har du et sesongkort gjelder en 7 dagers regel.

         Det betyr at du senest 7 dager etter siste aktiverte dag må levere fangstrapport. Da vil du kunne aktivere 14 nye jaktdager.

  

• Er du utenfor nettdekning og trenger hjelp til å aktivere kort?

         Ta kontakt med Statskog på tlf: 74 21 30 00, eller Inatur på tlf: 74 21 30 90

 

• Planlegger du å jakte i forskjellige områder samme dag?

         Fra og med 2017 kan du bare jakte i det området du har aktivert, dette er på grunn av at det er antallsbegresning i noen områder.

 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

 

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

 

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

 

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)